(Last Updated On: 2. november 2021)
Ældre Sagen på Stevns holdt et godt besøgt vælgermøde på Mødestedet, Hårlev.
Stevns Ældreråd, der var blandt publikum, fik chancen for at få ordet. Ældrerådet har jo også valg 16. november. Denne mulighed ønskede Ældrerådet mærkværdigvis ikke at bruge.
Til gengæld var der gang i kandidaterne, der alle fik fire minutter til at fortælle, hvorfor de stiller op, og vil arbejde for. Hvis. Ros til de nye kandidater, der gjorde det godt.
Debatten var livlig, og mange spørgsmål blev stillet. Panelet var enige om, at kommunalbestyrelsen ikke kunne være stolt af kommunens placering på rengøringsområdet. Kommunen indtager med 24 minutter, om ugen, en suveræn sidsteplads på Sjælland. Holbæk 96 og Faxe 72 minutter. På Landsplan ligger Stevns i den dårligste gruppe af fem.
Alle partier var mere eller mindre enige i, at det bedste ville være, hvis de ældre fik frisklavet varm mad på plejehjemmene. Godt for appetitten og ensomheden som sidegevinster. Sædvanen tro, blev det til en snak om penge. Den varme mad vil koste ca. to promille af budgettet. To tusindedele.
Måske bliver der tændt et lys for enden af tunnelen. S og V vil undersøge mulighederne for at starte et forsøg op, med frisklavet mad på det kommende plejehjem i Store Heddinge. Tak.
Bjarne Hilmersson
Strandmældevej 2
Strøby Egede

Skriv en kommentar