(Last Updated On: 24. februar 2021)

Af Klaus Slavensky

Natur: Miljøminister Lea Wermelin har sendt et brev til landets 98 kommuner, hvori hun opfordrer dem til at kæmpe om at blive Danmarks vildeste kommune.
Dansk natur har brug for mere plads, og derfor opfordres alle danske kommuner til at deltage i en konkurrence frem mod 2022, hvor det gælder om at finde de vildeste idéer til fordel for den vilde natur.

Minister: Hjælp naturen

Ministeren mener, at Danmark står midt i en naturkrise.
Biodiversiteten går tilbage over alt i verden, og herhjemme er tusindvis af dyre- og plantearter i fare for helt at forsvinde.
– Den gode nyhed er, at alle kan gøre en forskel for naturen, siger Lea Wermelin og kommer med et konkret eksempel:
– Da Hjørring kommune gav plads til mere vild natur i stedet for græsørkener i haver og rundkørsler, myldrede det frem med sommerfugle og bier. Så tænk, hvis vi får hele Danmark og alle kommuner med på den rejse. Lige fra den lokale skolegård til boligblokken, plejehjemmet og idrætspladsen, siger miljøministeren.
I sit brev til kommunerne lægger miljøministeren op til at stå sammen og i fællesskab give naturen en hjælpende hånd, så fremtidige generationer også kan få lov at opleve syngende fugle i træerne, flyvende insekter i haverne og kvækkende frøer ved søerne.

Få giftfri haver

Stevnsbladet har spurgt nogle af kommunens natur- og klimaforeninger om de synes Stevns Kommune skal deltage i konkurrencen.
– Det håber jeg kommunen vil, lyder det prompte fra Michael Løvendal Kruse, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening på Stevns.
– Men den iskolde sandhed er, at Stevns har et dårligt udgangspunkt, for naturindekset fra 2020 viste, at Stevns var listens nummer sjok, fordi vi bl.a. har så stort et landbrugsområde, forklarer Michael Kruse.
Han ser alligevel tre muligheder. Den første er fredningen af Stevns Klint, og så er der den kommende naturpark i Tryggevælde Ådal og sidst fremhæver han nybyggeriområdet, Nicolinelund, som Danmarks Naturfredningsforening har indgået partnerskab med for det nye ambitiøse bolig-naturområde, som skal skabe nye habitater for det vilde dyreliv.
Stevnsbladet spørger om ikke Stevns Kommunes tiltag med bl.a. bivenlig kommune, vilde blomsterbede ved Rødvig og i Strøby Egede har en betydning?
– Det batter ikke meget med de små nedslag, svarer Michael Kruse, men tilføjer:
– Selvfølgelig er endnu en vild plante at foretrække for en sommerfugl, og især hvis initiativet kan få borgere, almindelige parcelhusejere, til at lave et stykke vild natur i hjørnet af haven. Stevns Kommune kunne f.eks. indgår samarbejde med os om at fremme giftfrie haver. Vi har allerede pakker med blomsterfrø og gode råd. Dette ville batte temmelig meget til at skabe en masse ’naturøer’, påpeger han.
Der ligger megen gammel stevnsk natur gemt i mergelgrave, branddamme, søer og vandhuller, der er over 100 m2 og dermed beskyttet, oplyser Michael Kruse.
– Det er det naturlige Stevns, som langsomt forsvinder, siger han, og kommer med denne appel til kommunen:
– Hvis Stevns udførte deres tilsynspligt og sikrede at disse områder ikke blev brugt til landbrugsjord, så kunne man øge den vilde natur. Skab sympati for de landmænd som beskytter naturen, giv dem positiv omtale og rådgivning til mere biodiversitet, foreslår han.

Skolerne skal med

Formanden for Klima- og Energigruppen på Stevns, Birgit Smedegård Olesen, bakker også op om konkurrencen.
– Jeg synes, at det er et spændende projekt, som miljøministeren har skudt i gang ved at udskrive en konkurrence blandt alle kommuner om de vildeste idéer til fordel for den vilde natur. Det synes jeg, at Stevns kommune skal byde ind på, lyder hendes opfordring.
– Vi har noget af den største og vildeste natur i Stevns Klint, som er helt enestående, men også den kommende naurpark i Tryggevælde Ådal er værd at nævne. På trods af, at man har brugt klinten som råstof i mange århundreder indeholder den stadig et stort område med uberørt natur. Også landbruget har ædt sig ind på den særlige vegetation som hører til klinten. Men med fredningen og sikringen af en 25 m bred bræmme til gendannelse af den særlige vegetation, har vi en fantastisk mulighed for at udvikle den vildeste natur i Stevns kommune, siger Birgit Smedegård og forsætter:
– Hvis miljøministeren tænker mere på de små initiativer rundt omkring i haverne og på forskellige arealer, kan kommunen sætte en proces i gang på skolerne og opfordre lærere og elever til at udarbejde projekter med eksempler på, hvordan man kan skabe vild natur på en ny og spændende måde, er endnu et forslag fra Birgit Smedegård Olesen.

Udvalgsformand: Positiv

Der er også positive signaler fra formanden for Stevns Kommunes Plan, Teknik og Miljøudvalg, Flemming Petersen (V):
– Jeg vil tage det med på næste udvalgsmøde, der ligger inden ansøgningsfristen. Der kan vi få talt konkurrencen igennem og se om Stevns skal gå med på ideen, siger han og tilføjer:
– Konkurrencen lyder spændende; med plads til mange forskellige muligheder for en mere mangfoldig natur på Stevns, lyder det fra Flemming Petersen.
Frem til den 24. marts kan landets kommuner tilmelde sig konkurrencen, hvor der er lagt op til fri leg i bestræbelserne for at gøre sin kommune vildere.
Indsatserne vil blive fulgt af dommerpanelet, der ud over miljøminister Lea Wermelin består af bonde og tv-vært Frank Erichsen og biolog Morten DD Hansen.
Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet desuden afsat 888 millioner kroner på årets finanslov til en natur- og biodiversitetspakke til bl.a. mere urørt skov og naturnationalparker, som skal være med til at skabe mere vild og sammenhængende natur. Ligesom en række ministerier såsom Forsvarsministeriet, Transportministeriet, Kirkeministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder for vildere natur på statens arealer.

Skriv en kommentar