(Last Updated On: 1. februar 2019)

Det er med stor interesse, at jeg læste artiklen i Stevnsbladet tirsdag den 4. januar, der gav en orientering om muligheden for at få blødt vand i hanerne i Strøby Egede.

Af artiklen fremgår det, at Strøby Egede Vandværk vil gå i gang med at etablere et ionbytningsanlæg til blødgøring af vores friske vand, hvis et flertal ved en afstemning blandt forbrugerne ønsker det. I Store Heddinge har man valgt blødgøring ved hjælp af pelletmetoden.

Argumentet for valg af ionbytningsanlæg begrundes med, at der ikke skal anvendes kemikalier. Men et ionbytningsanlæg kræver natriumklorid (kogsalt) under processen, hvor pelletmetoden kræver natriumhydroxyd (natronlud). Begge hjælpestoffer er kemiske forbindelser – altså kemikalier. Derfor er konsekvensen af at få blødt vand i hanerne samtidig en accept af en kemisk behandling af vores friskvandsforsyning.

Hvad der er bedst eller værst for miljøet, kogsalt eller natronlud, ved jeg ikke.

Men nu til sagens kerne: Skal vi overhovedet acceptere en kemisk behandling af vores dyrebare friskvandsforsyning?

Gennem mit nu lange liv har jeg været stolt af at kunne fremhæve Danmarks friskvandsforsyning som værende næsten fuldstændig ubehandlet. Normalt forgår der en simpel iltning og filtrering af vandet, inden det sendes ud til borgerne. Det er brøndvand af unik kvalitet – friskt, klart og koldt. Behandling med kemikalier har tidligere været bandlyst.

Når jeg har haft besøgende kollegaer fra udlandet – og det er ikke så få gennem tiden – har jeg som det første kunnet svare, når der spørges til vandkvaliteten: ”Drik blot vores vand direkte fra vandhanen. Det er koldt, friskt, uden bakterier eller sygdomme. Det er brøndvand pumpet direkte op fra grunden. Vandet er kun mekanisk behandlet og helt uden risiko. I behøver ikke købe vand på flasker.”

Det kan jeg så ikke sige mere, hvis resultatet af afstemningen bliver et ja.

Omkostningerne skulle blive i størrelsesordenen cirka 5 kroner pr. kubikmeter. Ok, men hvis vi ender med at måtte købe frisk drikkevand på plastflasker, enten fordi vandet smager anderledes, eller fordi man ikke tør løbe en risiko ved at anvende kemikaliebehandlet vand til madlavning eller drikkevand, vil kubikmeter prisen blive væsentligt højere.

Med venlig hilsen
Mogens Andersen
Vangevej 6A
Strøby Egede

Skriv en kommentar