(Last Updated On: 8. april 2022)

Strøby Egede Vandværk afholder generalforsamling tirsdag den 19. april kl. 19,
og her vil bestyrelsen komme med nyt om overgangen til mindre kalk i drikkevandet.

Bestyrelsesformand Børge Larsen er glad for at kunne fortælle den forestående generalforsamling i Strøby Egede Vandværk, at nu er det bløde vand på vej.
(Foto: Klaus Slavensky)
Vand: I foråret 2019 vedtog et overvældende flertal på over 67 pct. af Strøby Egede Vandværks andelshavere at sige farvel til kalk i vandet.
Siden har bestyrelsen arbejdet med et anlæg, hvor blødgøring sker via ionbytning, og det har vist sig at være en vej med mange tekniske bump.
Men nu er projektet ved at være i mål.

Salt fjerner kalk

Ifølge fagekspert, Ole Vedsted-Jakobsen, fra Videncentret Bolius, er der flere fordele end ulemper ved valg af et ionbytningsanlæg, for ionbytningsanlæg opsamler kalken fra det vand, man får ind i huset, renser kalken med salt og leder det ud i afløbet, så man får meget blødere vand i hanerne.
Fordelen for Strøby Egede Vandværk, ved at vælge et sådant anlæg, er, at der ikke behov for voldsomme til- og ombygninger af vandværket og processen indebærer, at der blot tilsættes salt i blødgøringsprocessen. Ligeledes er det ikke så krævende rent driftsmæssigt, og kan håndteres med det nuværende personale, fortæller bestyrelsesformand Børge Larsen.
– Den store udfordring som vi har haft, er at komme af med ”bi-produktet”, som er meget saltholdigt vand. Vi har derfor forhandlet med kommunen om en ledning med direkte udløb i Køge Bugt. Der er afholdt flere møder, og vi har nu fundet en rimelig mulighed for dette projekt, lyder det fra Børge Larsen.

Klar i løbet af 1 år

Der forestår 3 faser, hvor den første er udarbejdelse af ansøgning til Stevns Kommune om at lave selve anlægget, og den er sendt. Forud for dette arbejde har ligget mange og svære forhandlinger om teknik og undersøgelser af hvordan og hvortil udledningen af skyllevandet skulle ske.
Den anden fase er at etablere selve skyllevandsledningen, og her har vandværket været gennem en høringsfase. Den tredje og sidste fase er selve igangsættelsen af anlægget, der bl.a. indebærer nedgravning af en 45 kubikmeter stor tank til processen med at blande salt og vand, og det sker på vandværkets egen grund.
– Vi har haft udbudsfase og fået kontakt til et ingeniørfirma, som skal forestå processen. Vi har foretaget prøvegravninger 1,5 meter ned i jorden for at tage hensyn til miljøet og biodiversiteten, og for at se hvor der var trærødder, så de kunne beskyttes. Vi håber at kunne lede skyllevandskablet under Nikolinelunds område, og Nikolinelunds ejere, Käte Gjørup og Anker Nielsen, har været utroligt imødekommende og hjælpsomme i det forberedende arbejde, fremhæver Børge Larsen, der også oplyser, at der er lavet aftale med en lodsejer på Kystvejen om at lede skyllevandet ud i Køge Bugt fra denne matrikel. Det bliver et udledningsprojekt på over 1,3 kilometer fra vandværket til havet.
– Vi er glade for at det nu ser ud til at lykkes, og jeg skønner at vi kan tage anlægget i brug i løbet af 1 år. Det bliver som en stor opvaskemaskine og miljøet er vinderen, siger Børge Larsen.

Godt samarbejde

Miljømedarbejder Mette Iwanouw Creutzfeldt fra Stevns Kommunens Natur- og Miljøforvaltningen siger, at man har haft et godt samarbejde med Strøby Egede Vandværk. Bl.a. har kommunen været inviteret til møder med vandværket og deres rådgiver om hvilken blødgøringsform, som egnede sig til Strøby Egede Vandværk
– Selve processen med godkendelsen vil tage minimum 3 måneder, siger Mette Iwanouw Creutzfeldt.
Strøby Egede Vandværks ca. 2.600 andelshavere kan nu se frem til at toiletter ikke kalkes til, kaffemaskiner der holder længere og en bruser som duer.

sky

Fakta

Mange decentrale blødgøringsanlæg er ofte baseret på ionbytning, hvor calcium og magnesium udbyttes med natrium, der ikke bidrager til vandets hårdhed. Ionbytning anvendes hyppigt i industrien.
Tårnby Vandværk blødgør allerede vandet centralt med ionbytning, som det Strøby Egede Vandværk får.

 

 

Skriv en kommentar