(Last Updated On: 21. januar 2019)

Ja eller nej til reduktion af kalk i drikkevandet

Vandværksformand Hans Grøn Sørensen beder værkets brugere om at beslutte om Strøby Egede skal have blødt vand med mindre kalk. (Foto: Klaus Slavensky)

Strøby Egede: De 2.300 andelshavere i Strøby Egede Vandværk skal holde øje med postkassen i den kommende tid.

Vandværkets bestyrelse har nemlig sat gang i en urafstemning om reduktion af kalk gennem blødgøring af vandet.

Demokratisk afstemning

Det bliver et brev fra rådgivningsvirksomheden Cowi, som vandværkets brugere får ind ad døren.

– Vi har bedt Cowi stå for afstemningen, fortæller vandværkets formand Hans Grøn Sørensen, der oplyser, at på værkets forrige generalforsamling blev der nedsat et udvalg, der skulle se på muligheder for blødgøring af vandet.

– Vi synes ikke at de godt 100, som deltager på generalforsamlingen skulle afgøre dette, når vi forsyner 2.300 andelshavere med rent drikkevand. Det ville være udemokratisk. Så Cowi sender en stemmeseddel, og så kan man afgive sin stemme i en medsendt svarkuvert, eller scanne den og sende som e-mail, eller gå på nettet og afgive sit ja eller nej, forklarer Hans Grøn Sørensen.

Benytter metode med salt

Stemmesedlen udsendes fra 4. februar og fristen for afgivelse af stemme er 28. februar.

Og det man kan svare ja eller nej til er: “Ønsker din hustand, at Strøby Egede Vandværk reducerer kalken i drikkevandet gennem blødgøring af vandet?”.

Store Heddinge Vandværk gik over til blødt vand i 2017 med pelletmetoden, som bruger natriumhydroxid, også kendt som natronlud, til blødgøringen. I Strøby Egede vil man ikke benytte kemikalier, men ionbytning, som benytter salt.

Gode erfaringer i Tårnby

Tårnby Vandværk har siden 2017 benyttet den metode, som Strøby Egede Vandværk vil bruge, såfremt et flertal stemmer ja.

Stevnsbladet har talt med direktør Raymond Skaarup fra Tårnby Forsyning om deres erfaringer med den mere miljøvenlige metode.

– Vi har været meget tilfredse, også i forhold til arbejdsmiljøet er den nem at dosere, og medarbejderne undgår at arbejde med lud, siger Raymond Kaarup, der desuden fremhæver to andre ting som taler til saltmetodens fordel:

– Den er billigere til vores vandmængde, som er større end i Strøby Egede, og vi har ikke hørt noget brok fra brugerne, slutter Raymond Skaarup.

Vil koste 500 kr. om året

Processen med reduktion af kalk sker ikke fra den ene dag til den anden, fortæller Hans Grøn Sørensen.

– Hvis det bliver et ja, så skal vi orientere om det på generalforsamlingen den 24. april, og derefter går vi i gang.

– Det kommer til at koste cirka fem kr. per kubikmeter i meromkostninger for den enkelte hustand, forklarer bestyrelsesmedlem Steffen Jakobsen.

Driftsleder Carsten Wiinblad oplyser, at en hustand gennemsnitligt bruger 100 kubikmeter, hvilket vil betyder 500 kr. mere om året for at få mindre kalk.

Til sammenligning kan privatanlæg koste mellem 10-20.000 kr. per husstand.

sky

Fordele og ulemper ved blødt vand

Cowi skriver således i baggrundspapiret om blødt vand:

Fordele

Der er fordele ved blødgøring af drikkevand, bl.a. fordi
kalkaflejringer i ledningsnet og apparater mindskes.
Af de mest relevante kan nævnes:

 

  • Minde energiforbrug i husholdningsapparater
  • Husholdningsapparater har en forøget levetid
  • Mindre brug af sæbe, vaskepulver og rengøringsmidler

 

Ulemper

Der er også ulemper ved blødgøring af vand.
Af de mest relevante kan nævnes:

 

  • Ekstra behandling af vand
  • Øget vandpris
  • Mindre ændring af vandets smag

 

Kilde: Cowi A/S

 

Skriv en kommentar