(Last Updated On: 21. november 2014)

Udvalgsformand beklager, og nu kommer sagen på Kommunalbestyrelsens dagsorden

Flemming-PetersenVi henviser til et forkert lovgrundlag. Jeg beklager”, siger Flemming Petersen, formand for Plan- og Teknikudvalget.

STEVNS KLINT: Højerup Borgerforening har valgt at påklage kommunens afgørelse om, at der ikke er behov for en miljøvurdering af kommuneplantillægget, som er udarbejdet for at kunne sikre etableringen af et besøgscenter for UNESCO verdensarven. Borgerforeningen mener, at Stevns Kommune har truffet afgørelsen baseret på forældet lovgivning – der er simpelthen forkerte lovhenvisninger og samtidig har de tillige udsendt en forældet klagevejledning. Også Danmarks Naturfredningsforening har klaget over kommunens afgørelse. Klagen har stort set samme ordlyd og begrundelse som Borgerforeningens, og DN har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunens afgørelse. Der er begået fejl Klagerne har gjort indtryk på Stevns Kommune, og det har fået forvaltningen til at kigge nærmere i lovgivningen samt at se deres behandling af sagen nærmere efter i sømmene. ”Det er korrekt, at der er lavet en fejl i forslag til kommuneplantillægget om miljøscreening vedrørende besøgsområde Stevns Klint. Vi henviser til et forkert lovgrundlag. Det er beklageligt og jeg vedgår, vi har begået en fejl”, siger formand for Plan- og Teknikudvalget Flemming Petersen, V, til Stevnsbladet. Sagen bliver nu forelagt Kommunalbestyrelsen på det ordinære Kommunalbestyrelsesmøde på torsdag den 27. november. Her skal politikerne tage stilling til, hvordan sagen skal håndteres fremadrettet. cs

Skriv en kommentar