(Last Updated On: 12. oktober 2017)

Af: Jan Jespersen, kandidat for Enhedslisten

I Enhedslisten har vi stort fokus på børnene, for de er fremtiden og dem der skal overtage, når vi andre ikke magter mere.

Hvis der er for mange ting, der flimrer, er det svært for det unge menneske at holde fokus på læring. Derfor kræver Enhedslisten, at vi stiller gode undervisningsfaciliteter og institutioner til rådighed, ligesom vores lærere og pædagoger skal have optimale forhold for at kunne yde optimal undervisning. I nogle tilfælde kræver det en ekstra indsats for det enkelte barn, og i særlige tilfælde kræver det også, at barnets familie inddrages.

Det er Enhedslistens mål, at alle børn og unge oplever en tryk og rolig opvækst, så de bliver klar til at varetage deres eget liv. Med alle de gode tiltag, der er gjort i forbindelse med vedtagelse af budget 2018, valgte jeg derfor på torsdagens vælgermøde med BUPL og Giv dit barn en stemme, at give børneområdet 8 med pil opad, for som jeg sagde, »står det til Enhedslisten, er det kun en begyndelse, og vi er klar til at tage mange flere skridt i den retning«.

Mit 10-tal skal i denne omgang gå til miljø, klima og energi, for også dette område trænger til et gevaldigt løft, og hvem vil ikke gerne overlade en bæredygtig klode til børnene.

Med venlig hilsen

Jan Jespersen
Medlem af kommunalbestyrelsen
For Enhedslisten

 

Skriv en kommentar