(Last Updated On: 3. maj 2017)

Den 21. november er der kommunalvalg. Der skal vælges ny kommunalbestyrelse, som de næste fire år skal bestemme, hvad borgerne får for deres skattepenge.

Derfor har Stevnsbladet lavet en serie, hvor vi undersøger, hvad vi får for pengene, og hvor vi præsenterer en række af de medarbejdere, der servicerer borgerne på Stevns.

Kommunen er ikke kun et rådhus og en besked på e-boks. Den er et ansigt, en person, et menneske, som kan et fag, der gavner os.

I uge 18 besøgte vi pædagogen.

Kommunen er også Tine

Jeg har set børneinstitutioner i mange forskellige lande. Og det, som er fælles, er lyden af glæde. De toner kom mig i møde, da jeg besøgte Børnecentret i Rødvig, er måske bedst beskrevet i Vilhelm Gregersen smukke sang “Der er noget i luften, et barndommens bud, som lyser imod mig …”.

En arkitektonisk perle for børn

Det er Tine Nøddekær, der viser rundt i et hus, man som både barn og voksen straks får lyst til at være i. Formidabelt byggeri, lys, luft og på alle niveauer højt til loftet.

Rødvig Børnecenter er en kommunal institution for børn fra 0 år til skolestart. Tæt til strand, havn, og skov. Børnecenteret er opdelt i ni stuer, fordelt på vuggestue og børnehave.

Tine Nøddekær viser, hvor de 130 børn kan udfolde sig. Der er rytmikstue, boltrerum, sovestue, fællesrum og forskellige stuer med farvenavne. Klokken seks morgen kommer de første af de 13 pædagoger og syv medhjælpere, og når institutionen lukker kl. 17, har det resterende personale, som omfatter to rengøringsassistenter, fire tilkaldevikarer og en pedel, været forbi.

Pædagogerne støtter barnets udvikling

Vi passerer en duft af nybagte boller, og Tine fortæller, at de vinkende damer i køkkenet er seniorjobbere. Tine er også tillidsmand og sprogvejleder. Hun er med til at sprogteste børnene som treårige og som femårige. Hun fremviser en række sprogkufferter og forklarer, hvordan det at synge og få læst op er med til at styrke de smås kompetencer. Under alt det, som Tine taler om, ligger en indlevet og overbevisende ansvarsfølelse.

– Rødvig Børnecenter arbejder med et indskolingsforløb, som bygger på børnenes kompetencer, og hvor børnene kan begynde i skole på forskellige tidspunkter i løbet af skoleåret, siger hun og tilføjer:

– Det skal være et forløb, som bygger på pædagogiske principper om alsidig udvikling, sociale kompetencer, sprog-krop-bevægelse, kulturelle udtryksformer og rullende indskoling.

Ansvaret for børns udvikling er også forældrenes

Den rullende skolestart ligger fint i tråd med Stevns Kommunes skolepolitik om, at “alle børn og unge skal udvikle sig… og anerkendes som unikke personer med hver deres særlige forudsætninger”.

Tine nævner igen og igen ansvaret for børnenes trivsel. Det faglige engagement og den pædagogiske viden fejler ikke noget. I 2006 dimitterede Tine Nøddekær fra Føbelseminariet, opkaldt efter den tyske pædagog Friedrich Fröbel, som knæsatte dogmet om den tidlige barndoms betydning for menneskets hele senere udvikling. Hvordan præger det Tine, når talen falder på, om børn og forældrerollen har ændret sig i de seneste 10 år? Det kræver en tænkepause.

– Børn i dag kræver nok mere støtte i den almene opdragelse, i dannelse og social adfærd, siger Tine og fremhæver, at her er forældreindsatsen alfa og omega.

– Det skal vi turde sige til forældrene. De er 1-1, vi er to pædagoger til 20 børn. Og mange er her 10 timer om dagen. Forældrene skal engagere sig, selvom hverdagen er travl, så vi ikke får iPad-børn, der f.eks. bliver sprogligt begrænsede. Far og mor skal ikke være online hele tiden, men også offline, så de får oplevelser sammen med børnene, siger Tine med fagligt eftertryk.

Tine og hendes kolleger yder deres bidrag til øget forældreengagement. Familiedage, kurser, sommerfester, sågar vejledning, handleplaner og handouts, hvis en skilsmisse vælter børnenes verden.

Og så er der naturoplevelserne, når man bor på Stevns. Junglestien i Rødvig. Spise på sandstranden, opdage snegle, dufte til blomster, lære og opleve en anden slags nærvær.

Legen er det vigtigste i børnehaven

Tines CV har de lokale rødder intakte. Født i Klippinge. Håndboldpige fra Sigerslev. Voksen i Store Heddinge. Træner for børn mellem seks og ni år siden 2016. Hvorfor ikke bidrage til gode fritidsvaner og holdånd, når man i forvejen har børn på arbejdet og børn i hjemmet.

Besøget er slut. Samværet med børnene kalder.

– Jeg forsøger at være en nærværende og betydningsfuld voksen for børnene, og det kunne være fantastisk, hvis der var ressourcer til dette over for alle børn, når Tine lige at sige, inden vi krydser et fællesrum med en gigantisk papkasse, hvor et glad barneansigt pludselig dukker op som trold af en æske.

“Der er noget i luften, som gør mig så glad, som trøster mit hjerte i ungdommens bad”.
sky

Fakta om daginstitutioner:

  • Kommunen har 10 dagtilbud/institutioner
  • Der er 136 pædagogisk personale i kommunens daginstitutioner
  • Kommunen har i 2017 afsat 91,1 million kr. til pasningsordninger for børn, alt incl.

 

Tidligere artikler i serien:

Skriv en kommentar