(Last Updated On: 14. august 2018)

Der blev hoppet, rutschet, gynget, løbet, balanceret, gået i armgang, spillet bold og udforsket, da Hellested Friskole og Børnehus’ nye aktivitetsområde søndag blev indviet

Se alle billederne fra indvielsen i søndags. (Fotos: Rikke Michael Hansen)

Hellested: Under 30 sekunder tog det, fra snoren blev klippet, til alle redskaberne og de forskellige legeområder var taget i brug af børnene fra Hellested Friskole og Børnehus.

Børnene har de seneste måneder spændt fulgt med i tilblivelsen af deres nye udendørs aktivitetsområde. Alt imens arbejdet er pågået, har de imponerende nok respekteret de rød- og hvidstribede bånd, som signalerede adgang forbudt, men søndag var det – udover første skoledag – også indvielsesdag for den nye naturlegeplads med multibane.

Endelig blev der fri adgang til alle herlighederne: Et stort klatreanlæg med net, rutschebane og armgangsstativ, balancebomme og -stubbe, to områder med gynger, et siddeområde overdækket med sejl, en multibane med mål og basketringe, to sæt bænke og borde, flot udskårne træfigurer af Elverkongen og hans elverpiger, kuperet terræn samt et omkransende buskads at gå på opdagelse i.

– For undersøgelser viser, at 70 procent af al leg foregår mellem legeredskaberne og inde i krattet, fortæller skolens bestyrelsesformand, Line Busch-Jensen, som har lagt mange timer i at få realiseret ønsket om at opgradere udemiljøet på skolen.

En legeplads for alle

Sammen med skoleleder Keld Andreasen har Line Busch-Jensen besøgt utallige udemiljøer for at finde inspiration. Udgangspunktet har hele tiden været, at flest muligt får glæde af det, såvel eleverne på skolen – både de helt små og op til de ældste elever – som børnene i lokalområdet.

De har fået kvalificeret rådgivning af Benny Schytte, som ved en masse om udemiljøer og friarealer, der har været gode input fra børn og forældre, og så har firmaerne Leg og Landskab samt Uniqa stået for udfærdigelse og etablering af naturlegepladsen, som breder sig ud over omkring 2.500 kvadratmeter.

– Det har været kulminationen på tre års planlægning og arbejde. Nu skal det stå sin prøve. Det er for børnene her på stedet, det er for børn i Hellested og omegn, det er for foreningerne og det er lokalsamfundets sted. Med fortællingen om Elverkongen og hans piger er det også formidling af den kultur- og naturarv, der findes her på stedet, sagde Keld Andreasen til de mange fremmødte børn og forældre, der var mødt op til indvielsen.

Stort fremmøde

For trods lidt dråber fra oven var der mange, rigtig mange, som gerne ville være med til at tage det nye udeområde i brug.

Parkeringspladsen blev hurtigt fyldt, så bilerne holdt parkeret et godt stykke ud af vejen, og det i begge retninger af hhv. Bygaden og Hellestedvej.

I dagens anledning var der sat to pølsevogne op i skolegården, og foran dem begge var der vedvarende lange køer.

Traileren, som var fyldt op med kasser af sodavand og vand, blev hurtig tom, så nogle blev sendt afsted efter flere drikkevarer.

Og på legepladsen myldrede det med aktivitet og leg fra første snoreklip.

Sand istedet for plast

For nylig blev det i flere medier omtalt, hvordan kunstgræsbaner er årsag til, at store mængder plasticaffald havner i naturen.

Denne problematik er der taget højde for på den nye multibane: Istedet for gummigranulat som fyld bliver der nemlig brugt sand.

– Det giver lidt mere arbejde, for banen skal jævnligt fejes, og så skal der fyldes nyt sand på en gang imellem, forklarer Line Busch-Jensen.

Økonomien

I løbet af de fem år, Hellested Friskole har eksisteret, har skolen formået at konsolidere sig med en fornuftig økonomi. Derfor har det også været muligt med en delvis selvfinansiering af den nye naturlegeplads, hvortil der samlet er afsat 1½ mio. kr.

Det har dog også været nødvendigt at søge midler og fonde, og ialt er det indkommet i alt 440.000 kroner udefra: Nordeafonden – 25.000 kr., LAG-midler – 215.000 kr. samt 200.000 kr. fra den kommunale medfinansieringspulje. Endelig har Bjarne Østergård doneret to solide borde- og bænkesæt, hvor man kan sætte sig og få en velfortjent hvilepause.
rmh

 

Skriv en kommentar