(Last Updated On: 20. oktober 2021)
For SF er der ingen tvivl: børns trivsel er essentiel for samfundet og fundamentet for et godt voksenliv. Det er den allervigtigste opgave for velfærdssamfundet, som skal kunne løfte opgaven.
Alle børn skal have en (tilnærmelsesvis) lige start på livet. Det skal vi sikre ved at styrke de kommunale dagtilbud, både ift. normeringer, fysiske forhold, faglighed og frihed. Der skal ansættes uddannede pædagoger, som skal have tid og frihed til at foretage faglige vurderinger af børnene og indgå i dialog med forældrene efter behov. Intet af dette forebygger muligheden for et frit valg, men SF prioriterer klart den offentlige sektor, hvor dagtilbud skal være et naturligt tilvalg for kommunens forældre.
Private tilbud skal være et frit men dyrere valg. Privatisering af omsorg udhuler den offentlige sektor og skaber større ulighed. Det er helt urimeligt at stille børn ulige fra starten. At overbevise forældre og pædagoger om at tilvælge den offentlige sektor kræver en kæmpe prioritering fra kommunens side.
Børnene er vores vigtigste investering, den offentlige pasningsordning må simpelthen ikke give anledning til storstilet fravalg. SF vil arbejde benhårdt for, at kommunale dagtilbud bliver det naturlige og bedste valg for børns trivsel.
Følger pengene barnet, udhules den kommunale pasningsordning yderligere og giver grobund for ulighed i trivslen. Enhver forælder vil give sit barn de bedste forudsætninger. Kommunen skylder forældrene, at det sker gennem det offentlige dagtilbud.
Julie Hoff Sørensen
Kommunalvalgskandidat for SF Stevns

Skriv en kommentar