(Last Updated On: 3. maj 2019)

Efter 40 år med tilsagn uden papir

Sport: Store Heddinge Boldklub har siden 1980 haft brugsret til det areal, hvor deres klubhus er opført.

Arealet er en særskilt matrikel, som er udskilt fra det resterende område med boldbane mv. De har i 1980 fået tilsagn om brugsret i 60 år. Der betales ikke leje for arealet.

Der er aldrig lavet en egentlig brugsretsaftale, og boldklubben har derfor ønsket at få vilkårene reguleret ved en skriftlig aftale.

Papirløs i 40 år

På kommunalbestyrelsesmødet den 30. april lykkedes det efter 40 års papirløst forhold.

Store Heddinge Boldklub vil gerne udvide det areal de råder over med et mindre areal rundt om klubhuset, så de kan udvide deres klubhus.

Økonomiudvalget skønnede, at udvidelsen er så ubetydelig, at den ikke vurderes at have nogen reel betydning for Stevns Kommune.

Men godkendelsen skete ikke uden politik sværslag.

Politisk uenighed

Varly Jensen (DF) havde en anden holdning end flertallet, og mente at det var bedst at afvente en helhedsplan for området.

– Det er da trist hvis boldklubben skal rive alt det ned, som de vil bygge op, såfremt helhedsplanen ophæver brugsretten, synes han.

Det var de øvrige partier ikke enige i. Mogens Haugaard fra Nyt Stevns kunne godt følge DF, men fandt at det vil være naturligt at området bliver i klubben, også efter en helhedsplan, og sagde derfor ja til den skriftlige råderet.

– Vi er i dialog med klubben, så hvis der sker ændringer vil de ikke blive overrasket, lød det fra formanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget, Mikkel Lundemann (C).

Klubben er tilfreds

Store Heddinge Boldklub er klar over, at der er en proces i gang med helhedsplan for området, og at Stevns Kommune ikke på nuværende tidspunkt ved, hvad der skal ske med det område de har brugsret til, og hvor længe deres aftale kan fortsætte.

– Vi er tilfredse med at få skriftligt tilsagn om lejeaftale, og er desuden omstillingsparate, siger næstformand i Store Heddinge Boldklub, Jan Nissen, som også er formand for boldklubben støtteforening.

– Vi håber, at blive en del af den nye hal, da vi arbejder på en styrkelse af vores pigehold, og dermed får øget behov for omklædningsfaciliteter.

Klubben har ca. 300 medlemmer, og Jan Nissen ser gerne tallet vokse med 100 nye pigespillere.

Der er ingen konkrete planer om udvidelse, men på sigt kunne klubhuset udvides ligesom der kan blive brug for yderligere plads til opbevaringscontainere.

sky

 

Skriv en kommentar