(Last Updated On: 13. april 2022)
(Foto: EDC)
Ejendomshandel: På landsplan har mæglerkæden, EDC solgt godt 4.300 boliger i årets første tre måneder, hvilket er 18 pct. flere end gennemsnittet i samme periode i årene 2015-2020, som kan betegnes som “normale” år.
Sammenlignes med rekordåret 2021, der var langt det bedste år for boligmarkedet nogensinde, er der dog tale om en markant nedgang i salget på hele 33 pct.

Mange faktorer

Der er dog ikke signifikante tegn på afmatning at spore i danskernes appetit på ny bolig, når man ser på salget i tiden efter Ruslands invasion af Ukraine, lyder det fra den lokale EDC-mægler.
I perioden fra 1. januar og indtil invasionen den 24. februar solgte EDC i snit 45 boliger om dagen. Det tal er nu steget til i snit 53 solgte boliger om dagen.
– På nuværende tidspunkt har situationen i Ukraine ikke haft en negativ effekt på boligsalget i Danmark. Der er dog fortsat mange faktorer, vi ikke har set konsekvensen af, og derfor er det for tidligt at konkludere, hvordan det på længere sigt eventuelt vil sætte sig i boligmarkedet, sider Leo Nielsen fra EDC Stevns.

Forbrugertillid afgørende

Som faktorer, der kan få betydning på længere sigt, nævner Leo Nielsen først og fremmest renten.
En stigende rente vil gøre det dyrere at finansiere en ny bolig. Renten har dog i højere grad betydning for boligpriserne, hvor en stigende rente alt andet lige fører til faldende priser. Når først priserne har sat sig, er effekten på styksalget af mindre betydning. Også faldende forbrugertillid og faldende beskæftigelse kan medføre en opbremsning i boligsalget:
– Vi ser i øjeblikket et fald i forbrugertilliden, hvor stigende energipriser og højere leveomkostninger påvirker danskernes tro på deres privatøkonomi. Heldigvis er beskæftigelsen rekordhøj, hvilket betyder at de langt de fleste på boligmarkedet fortsat har deres arbejde og en mere eller mindre fast løn og dermed har tryghed omkring familiens økonomi, siger Leo Nielsen.

Gasfyr giver overvejelser

Især de stigende energipriser har betydning på boligmarkedet, hvor udgifter til opvarmning typisk udgør den næststørste post i boligbudgettet efter realkreditlån. Leo Nielsen fortæller:
– Vi får mange spørgsmål vedrørende ejendommens energitilstand, og energimærkerne bliver studeret endnu mere grundigt end tidligere. Det er især overvejelser i forhold til køb af boliger med gasfyr, som eventuelt skal skiftes ud med en varmepumpe eller et jordvarmeanlæg, der fylder hos køberne, fordi det naturligvis er en ekstra udgift at skifte varmekilde. Udbuddet af boliger til salg er fortsat meget lavt, hvilket også er medvirkende til, at boligpriserne fortsat er høje, konstaterer han og fortsætter:
: – Så længe der er flere købere end sælgere i markedet, vil der være bund under priserne. Det gælder naturligvis især de attraktive ejendomme, hvilket blandt andet vil sige velbeliggende, gode familievillaer af nyere årgang og med lavt energiforbrug, slutter Leo Nielsen.

Skriv en kommentar