(Last Updated On: 4. april 2017)

Den 30. marts godkendte kommunalbestyrelsen at ansætte en boligsocial integrationsmedarbejder til cirka 490.000 kr.

Af beslutningen at dømme, mener flertallet, at det er en god ide og respekt for det.

Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at det er en alt for løs håndtering af denne sag.

Argumentationerne var blandt andet, at der er ødelagt for cirka 1,3 millioner kroner i fem lejligheder – og det er uden de skader, der formentlig er på Mandehoved.

Men hvorfor bliver der ødelagt så meget? I Dansk Folkeparti mener vi, at er det et spørgsmål om kommunikation. Vi skal ikke starte med at tale engelsk som kommunikationssprog. I så fald vil der opstå alt for mange misforståelser. Derfor skal der tages nye metoder i brug.

I dag kan vi bruge internettet som kommunikationsmiddel, hvor en person med samme kulturbaggrund og sprog, kan fortælle os, hvad vores nye borgere forventer og samtidig fortælle, hvad vi som samfund forventer af dem. Hvordan vi bruger og omgås alle de for dem nye ting, som er en del af den kultur, de nu skal leve i.

Når kommunen giver vores nye borgere et hjem, mener vi, at det er overordentligt vigtigt, at vi får kommunikeret disse helt basale ting klart ud, og på deres eget modersmål.

Kommunikation skaber tryghed for os alle, og det er jo helt væsentligt at vide, hvordan et liv i Danmark fungerer.

Ja, det er da helt sikkert en udgift, men set i lyset af de mange skader, der forvoldes, mener vi at det kunne gå hen og blive til en besparelse for kommunen.

Bekymringen for Dansk Folkeparti går på, at udgiften omkring den boligsociale integrationsmedarbejder vil stige markant. Der vil alligevel blive brug for at kunne kommunikere med vore nye borgerne, og på deres eget modersmål, så hvorfor starter vi ikke med at forstå hinanden rigtigt.

Tryghed opnår vi ved gensidig forståelse.

På vegne af Dansk Folkeparti Stevns
Morten Vilmer
Formand og kandidat til kommunalbestyrelsen

 

Skriv en kommentar