(Last Updated On: 17. marts 2020)

Stor interesse for lokalt medejerskab

Købmand Karl-Erik Hansen og borgerformand Henning Haugaard fik stor opbakning til ombygning af Min Købmand i Lyderslev. (Foto: Klaus Slavensky)

Lyderslev: Der var mødt over 140 deltagere op, da der tirsdag den 10. marts var indkaldt til borgermøde i Lyderslev.

At så mange trodsede risikoen og advarsler for corona-virus ved større forsamlinger, skyldes givetvis, at borger i og omkring Lyderslev meget stærkt ønsker, at bakke op om den lokale købmand.

Ekspertoplæg om projekt

Som tidligere nævnt i Stevnsbladet (26. marts 2020), er baggrunden, at kreditforeningen ikke vil låne købmand Karl-Erik Hansen penge til ombygning, så butikken kan imødekomme kundernes ønsker.

Dette ville hverken købmanden, Lyderslev-Gevnø Borgerforening eller kunderne finde sig i, så derfor blev der i tirsdag holdt borgermøde, hvor underdirektør Jytte Tandrup fra De Samvirkende Købmænd og udviklingschef, Brian Videbæk, fra Dagrofa, holdt oplæg om muligheder for lokalt medejerskab.

Min Købmand i Lyderslev er en sund forretning med god omsætning, og Karl-Erik Hansen ønsker at fortsætte som købmand længe endnu.

Arbejdsgruppe er nedsat

Konceptet med en borgerbutik er, at borgerne køber andele eller anparter, køber ejendommen og derefter lejer den til den lokale købmand.

– Der var en fin, positiv stemning, og masser af konstruktive spørgsmål, fortæller borgerforeningens formand, Henrik Haugaard, og tilføjer:

– Vi har nu nedsat en arbejdsgruppe, som foruden mig selv og Karl-Erik, omfatter fem lokale borgere. Vi skal sammen med Dagrofa, finde en model som passer specielt til Lyderslev. Så afholder vi to yderligere borgermøde, og til sidst udbydes andele til interesserede borgere, forklarer Henrik Haugaard.

Lykkes det? „Ork ja!”

Erfaringer med borgerbutikker og andelssalg er, at borgere i gennemsnit tegner sig for tre anparter af f.eks. 2.500 kr.

Hvis det regnestykke holder, i forhold til de fremmødte og lidt til, så vil der kunne rejses godt en million kroner. Derudover kan der opnås banklån med hjælp fra Dagrofa.

– Det er vigtigt at sige, at man som andelshaver ikke hæfter udover sin andel, og på sigt kan der måske komme et udbytte, som kan gavne et eller andet i byen, lyder det fra Henrik Haugaard.

Købmand Karl-Erik Hansen var også godt tilfreds med opbakningen fra kunder og borgere, og på spørgsmålet om han tror på, at det lykkes at få skruet en forretningsmodel sammen, som kan gavne både butik og kunder, svarer han kort og godt: „Ork ja!”.

Dagrofa tror på projektet

Projektchef Jesper Madsen fra Dagrofa deltog i borgermødet i Lyderslev, og Dagrofa støtter processen.

– Som udgangspunkt skal arbejdsgruppen nu hente lokal støtte, og så skal der oprettes et anpartsselskab. Det er normalt, at man får en lokal advokat til at hjælpe, fortæller Jesper Madsen til Stevnsbladet.

Dagrofa går ikke ind med et lån til et projekt om en borgerbutik, men de hjælper med at udarbejde det materiale, som f.eks. skal bruges for at få et supplerende banklån udover det beløb, som anparterne skaffer.

Men Jesper Madsen tror på projektet i Lyderslev, også at butikken undgår at lukke, mens ombygning finder sted, for det er vigtigt at driften fortsætter.

– Vi har mange erfaringer med lignende projekter, og vi kaster ikke energi og kræfter i en forretning, som vi ikke tror på, understreger han og tilføjer:

– Vi tror på, at dette projekt kan øge omsætningen.

Frivillige vil hjælpe

Både købmand Hansen og borgerformand Haugaard regner med, at afholde to yderligere borgermøder inden sommerferien.

På borgermødet i sidste uge var der flere, der meldte sig som frivillige til at hjælpe med ombygningen, så butikken allerhøjst vil holde lukket en uge.

Begge initiativtagere til projekt ’borgerbutik’ håber på, at kunderne kan købe ind til juledagene i en ny ombygget butik.
sky

Skriv en kommentar