(Last Updated On: 11. marts 2021)

Borgerhjælp til købmanden er stadig i fuld gang

Af Klaus Slavensky

Lyderslev: I starten af 2020 startede en varmhjertet borgeraktion i den stevnske landsby Lyderslev.

Købmand Karl Erik Hansens forretning gik rigtigt godt, bortset fra, at banken ikke vil låne ham penge til ombygning, så butikken kan imødekomme kundernes ønsker.

Det er alderen, sagde banken til den 66-årige købmand, der selv regner med at være i fuld vigør i mange år endnu.

Og så tog Lyderslev-Gevnø Borgerforening affære: Den lokale købmand skulle bestå, men så kom coronaen.

Købmand Karl Erik Hansen (tv) og borgerforeningsformand Henrik Haugaard er stadig i gang med at realisere en borgerejet købmandsbutik i Lysderslev. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Borgermøde i 2020

Man nåede at afholde et borgermøde i Sydstevns Klubhus inden landet ”lukkede ned”, og der blev etableret en støttegruppe, som fik opbakning fra bl.a. underdirektør Jytte Tandrup fra De Samvirkende Købmænd og butiksudviklingschef Brian Videbæk fra Dagrofa.

I dag er der en aktiv arbejdsgruppe, som består af bl.a købmand Karl Erik Hansen og formanden for Lyderslev-Gevnø Borgerforening, Henrik Haugaard.

– Det er ikke meningen at borgerforeningen skal drive købmandsbutik, men vi arbejder stadig for at finde en løsning, som kan bevare den lokale købmandsbutik i de næste mange år. At have en aktiv købmand har også betydning for bl.a. huspriser, og som arbejdsplads for de unge, siger borgerforeningens formand Henrik Haugaard.

Anpartsselskab på vej

Flere gange har arbejdsgruppen forsøgt at afholde større borgermøder, men corona-restriktionerne spænder ben, og Henrik Haugaard finder, at det vigtige projekt bedst sker på et ansigt-til-ansigt møde.

Men arbejdsgruppen har ikke ligget i pandemi-hi af den grund.

– Vi har besøgt en lignende butik i Kettinge på Lolland, hvor alt var klaret af frivillig arbejdskraft og lokale håndværkere, og det hele var gået smertefrit, fortæller Henrik Haugaard.
Dagligvarekoncernen Dagrofa har i dag omkring 100 butikker, hvor borgerne er involveret på en eller anden måde. Nogle steder maler de butikken og bringer varer ud, andre steder ender de med at eje lokaler.

Ideen med borgermødet i Lyderslev er, at oprette en art andelsselskab, som overtager bygningerne, men selve driften af butikken beholder Karl Erik Hansen.

– Jeg er meget glad for den støtte, som jeg dagligt oplever fra de lokale beboere, og det er også derfor jeg bliver ved. Omsætningen fejler ikke noget. Men det handler om at sikre en lokal dagligvarebutik, for ellers risikerer man at det bliver til ren beboelse, som man har set i bl.a. Sigerslev og Holtug, har Karl Erik Hansen tidligere sagt til Stevnsbladet.

Nye borgermøder i 2021

Arbejdsgruppen har fået lavet foreløbige tegninger, lagt budget, men ved endnu ikke om det planlagte anpartsselskab ender på 1 million kr. plus-minus.

– Vi håber, at kunne sælge anparter på 2.500 kr. så vi når op på det beløb, som det koster at erhverve ejendommen, siger Henrik Haugaard.

– Det er vigtigt med en god styring, og vi håber at blive dækket ind af frivillige når der skal flyttes og rives ned. Vi har modtaget 50.000 kr. fra Dagrofa, men en del går til aflønning af Dagrofas konsulenter, oplyser han.

Henrik Haugard fortæller endvidere, at der er en flyer på vej til alle husstande i området om projektet forud for det næste borgermøde, der skal udmunde i forhåndstilsagn fra de borgere, der vil tegne sig for anparter.

– Men så kan vi også gøre det hurtigt. Hvis vi kan holde næste borgermøde inden sommerferien, så kan vi påbegynde projektet inden årsskiftet; det e meget realistisk. Og det vil være et gode for hele området, så selv om det er ærgerligt at vi er blevet corona-stoppet undervejs, så er arbejdet for en borgerbutik absolut ikke død, lyder det optimistisk fra Henrik Haugaard.

Skriv en kommentar