(Last Updated On: 28. januar 2020)

Den sydligste af de to sydlige linjeføringer for en Stevnsvej, som Vejdirektoratet i øjeblikket undersøger, vil skære Lerskovvej mellem Vråby og Hestehavehuse, hvor hhv. Preben Aabro og Bent Sørensen bor. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Vråby: Som Stevnsbladet tidligere har skrevet om, fik borgerne i Vråby og omegn sig noget af en overraskelse, da de sidste år i november modtog et brev fra Vejdirektoratet i deres postkasser.

I brevet kunne de læse om to forslag til en mulig vejføring for en statsvej fra Stevns til Sydmotorvejen. Det ene var et helt nyt forslag, med en vejføring der løber tæt forbi Vråby, en lille landsby med knap 100 husstande, som ligger i den vestligste ende af Stevns Kommune, få kilometer syd for Endeslev.

Læs: Sydlig statsvej er en uønsket gave uden returret

Brev til Transportministeren

Fire af egnens borgere, med formanden for Vråby Bylaug, Preben Aabo i spidsen, enedes hurtigt om at rette henvendelse til Transportministeren, der samme måned modtog et brev fra gruppen med overskriften:

’Ny Stevnsvej syd om Hårlev – trafikpolitik på afveje. Stevns risikerer at få en ny vej til 600 mio. kr., som ikke afhjælper trafikproblemerne, men som i stedet ødelægger naturområder og splitter lokalsamfund’.

Brevet blev endvidere sendt til Vejdirektoratet samt borgmestrene i Stevns, Køge og Faxe kommuner.

Læs også: Klimahandlingsplan før infrastrukturplan

Rute 9, indtegnet med lyserød på kortet, består dels af eksisterende vej (fuldt optegnet linje) og nyanlagt vej (stiplet linje).

Rute 9

Den aktive gruppe – som udover bylaugsformanden også består af Bent Sørensen fra Hestehavehuse, Rikke Bergsten fra Skrosbjerg og Lars Læbro, der er landmand og gårdejer ved Vråby – følger debatten tæt, både i pressen, på Facebook og med deres deltagelse på borgermøder.

Og så har gruppen netop udarbejdet et nyt forslag til en mulig vejføring, der ligger endnu sydligere end de to vejforbindelser, som Vejdirektoratet i øjeblikket undersøger.

– Ingen af de to forslag opfylder det oprindelige formål med vejen, nemlig at aflaste trafikken i Køge. Nu tales der i stedet om en udviklingsvej, der skal sikre forbindelse mellem Stevns og motorvejsnettet. Derfor foreslår vi, ud fra et økonomisk synspunkt, at man i stedet udnytter det eksisterende vejnet ved at bygge videre på Dalbyvejen ved Karise. På den måde kan man få dobbelt så meget vej for den halve pris og undgå nye jernbaneoverskæringer, forklarer Preben Aabo og viser på et kort den indtegnede rute 9, som ifølge ham har den fordel, at den også forbinder hovedstaden på Stevns – Store Heddinge – direkte med Sydmotorvejen.

Både han og Bent Sørensen er enige om, at rute 2 på selvsamme kort er den eneste rigtige løsning, fordi den giver mest aflastning af trafikken. Men de erkender også, at det ikke for nuværende er en løsning, fordi Køge er imod.

– Køge agerer udelukkende ud fra egne interesser. Det er for nemt at bede to kommuner om at blive enige om en løsning. Det må være staten, som skal træffe beslutningen, mener Preben Aabo, der har boet i Vråby i godt 25 år.

Han sætter stor pris på sit lokalområde, herunder den unikke natur og freden, som vil blive spoleret af en ny vej. Og netop omgivelserne er ifølge bylaugsformanden forhold, der vægter højt, når nytilflyttere vælger at købe hus i Vråby:

– Og så er det et unikt husmandsområde; et af de sidste af sin slags, der findes i Danmark, siger han.

Fakta om Vråby:

  • Navnet Vråby består af to stavelser nemlig ’vrå’, som betyder en krog eller afkrog samt ’by’, der egentlig er en nyere betegnelse for sted eller bosted. Vråby betyder altså ’bostedet i afkrogen’.
  • Vråby er navngivet omkring år 1.000 og var den gang en mindre landsby beliggende i et skovområde nogle få kilometer syd for den ca. 800 år ældre og lidt større landsby Endeslev. ”Grænsen” går også i dag i midten af vejstrækningen Hestehaven lidt nord for Vråby.
  • I dag udgør Vråby i sin hele udstrækning på 1.708 tønder land svarende til 942 hektar
  • Der er 95 husstande, hvoraf de 21 er beliggende indenfor byskiltets område omkring Vråbys gamle brandstation, hvor branddammen – den tidligere skovsø – indtil 1922 befandt sig. I dag er denne omdannet til et grønt ganske lille rekreativt område med to ”sladrebænke” med bybrønden og Vråby gl. Brandstation som nabo.

Kilde: vraaby.dk

Udvider samarbejdet

– I erkendelse af, at rute 2 ikke bliver til noget, så mener vi, at rute 9 er både bedre og billigere, end de to vejforløb, som Vejdirektoratet i øjeblikket undersøger, forklarer Bent Sørensen.

Derfor har de fremsendt forslaget om den nye rute 9 til Vejdirektorat, som for nylig forlængede muligheden for at indsende bemærkninger til de senest udmeldte undersøgelseskorridorer. Ny frist er den 31. januar, og bemærkninger kan sendes til projektleder i Vejdirektoratet, Maiken Thomsen, på mkmt@vd.dk.

Gruppen i Vråby har også taget kontakt til øvrige grupper i kommunen med en holdning til statsvejen – heriblandt borgergrupper i Endeslev og Strøby Egede.

Endelig håber de at få lejlighed til at fremsætte deres synspunkter for kommunalpolitikerne.
rmh

Skriv en kommentar