(Last Updated On: 27. maj 2014)

En måske fældning af den 100 årige avnbøg i centrum af Strøby Egede har fået sindene i kog rundt omkring

Træ-SE
Fældning af den 100 årige avnbøg midt i Strøby Egede har fået sindene i kog rundt omkring. Ifølge lokalplanen er træet beskyttet mod fældning og beskæring. Men bygherre har søgt om dispensation til at fælde træet og Kommunalbestyrelsen har gjort det muligt, at borgerne kan tilkendegive deres mening i sagen på plan@stevns.dk (Foto: Charlotte Skøtt)

STRØBY EGEDE: På grunden midt i Strøby Egede, hvor der skal bygges et centerbyggeri og lejligheder, har bygherre søgt kommunen om dispensation fra lokalplanen om at få lov til at fælde træet. Stevnsbladet har tidligere skrevet om sagen i Stevnsbladet den 15. maj.
Senest har Kommunalbestyrelsen diskuteret sagen. Her var der ikke helt enighed hele vejen rundt om, kommunalbestyrelsen skal give en dispensation fra lokalplanen, da træet ifølge lokalplanen er beskyttet mod fældning. Bl.a. synes Line Krogh Lay ikke, at træet skal fældes.
”Med fare for at blive kaldt ”bøgetosse”, så er jeg fortaler for, at træet skal have lov til at blive stående”, sagde den radikale politiker, der sammen med Enhedslisten stemte imod at fælde træet.

Troværdighed
Også Stevnslistens Jørgen Gregersen er imod fældningen af træet. Det har han efterfølgende tilkendegivet i et læserbrev i dette Stevnsblad, selv om han begik en fejl på kommunalbestyrelsesmødet fordi han undlod at stemme i stedet for at stemme imod forslaget. På mødet udtalte Jørgen Gregersen bl.a. under debatten:
”Hvis jeg skal være lidt grov, så handler det om kommunen troværdighed. Det burde ikke komme som en overraskelse for entreprenøren, at det træ stod netop der”.
Jørgen Gregersen gav udtryk for, at han finder at ”vi i Stevns kommune efterhånden nærmer os et alvorligt problem med troværdigheden” og i sit læserbrev giver han tre eksempler, hvor kommunen alene i Strøby Egede centerområdet har eller har forsøgt, at træffe beslutninger i strid med de godkendte lokalplaner som har været gennem borgerinddragelse og høringer.

Opfordrer borgerne
Venstres gruppeformand, Bjarne Nielsen, opfordrede til at høre borgerne i sagen, mens Thor Grønbæk, C, ifølge Dagbladet udtalte på kommunalbestyrelsesmødet at ”træet skal ned”. Thor Grønbæk , henviste til en personlig historie med et gammelt træ i sin egen have, hvor han endte med at blive glad for at have fældet træet.
Borgere gør indsigelser – også på Facebook
Forvaltningen har indstillet til Kommunalbestyrelsen, at træet skal blive stående, som Stevnsbladet skrev i sidste avis af 15. maj, og at der skal gives afslag på bygherrens anmodning om at dispensere fra lokalplanen. Forvaltningen har vurderet, at træet og dets placering har været kendt gennem hele planlægnings processen.
Bygherre har – som også beskrevet i Stevnsbladet i forrige uge – skrevet at træet er i dårlig forfatning, hvilket Stevns Kommunes Materielgård, der har besigtiget træet i maj i år – ikke finder er tilfældet. På lokale facebook-brugeres sider er der også gang i diskussionerne om fældning af træet.
Stevnsbladet er fra flere sider blevet kontaktet af borgere, der ikke ved, hvor de skal sende deres indsigelser imod fældning af træet. Indsigelser kan sendes til plan@stevns.dk senest den 28. maj 2014.

cs

Skriv en kommentar