(Last Updated On: 16. marts 2021)

Kommune: Ejer lover at genetablere

Her kan man se hvorledes den omstridte sti er pløjet op og blevet til en del af marken. (Foto: Højerup Borgerforening)

Højerup: I umindelige tider har der eksisteret en skole- og kirkesti for borgere i Harvig, så de kunne komme til Højerup.

Men det, som Højerup Borgerforening kalder ”en ny nabo” pløjede i starten af marts den gamle sti »Grønvejen« op, som ligger mellem Højerup Skovvej og Harvig.

Kræver retablering nu

Naboen er Seinhuus Gods ved Klippinge, og den ødelagte sti har gjort Højerup Borgerforening så vrede, at de har meddelt Stevns Kommune, at de vil indgive en anmeldelse af overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven.

”Vi håber på, at I som ansvarlig myndighed vil give et påbud om retablering af stien snarest muligt”, skriver borgerforeningens formand Anita Pedersen til Natur- og miljøforvaltningen.

Højerup Borgerforening oplyser til Stevnsbladet, at vejen har været 3-3,5 m bred.

– Det kan man se på kort, både på arealinformation, men også vej stumpen, der er tilbage ved Gl. Skovvej, forklarer Anita Pedersen og fortæller videre:

– Vi tænker, at der skal sættes lave markeringspæle op nu, som f.eks. i træ med farvet top i cirka 30 cm højde, og midlertidigt landmålerstokke for at hjælpe traktorførerne. Dette for at sikre at vejen ikke igen kommer på »slankekur«, lyder hendes hilsen til lodsejeren.

Historisk sti

Borgerforeningens formand oplyser, at vejen historisk har været anvendt som kirke- og skolesti for borgerne fra Harvig, og haft en bredde så der kunne køre en hestevogn på den.

– Det er relativt nemt for lodsejer at retablere den nu i samme »rille«, for han har kun lavet jordbearbejdning, hvor vejen gik, siger Anita Pedersen og tilføjer:

– Det er en ret stor flade, der er pløjet op. Vi tænker, at kommunen skal benytte lejligheden til, at der kan blive sået vildengsblanding, eller en anden frøblanding af nektargivende planter. Det varer lang tid før, vi kan gå på vejen igen på grund af smat og mudder. Tænker der skal ilægges flis på en ca. 30-50 cm midterstribe. Rent græs vil også være ok, men klart en andenprioritet, lyder hendes opfordring.

Positivt med dialog

Leder af Natur & Miljøforvaltningen i Stevns Kommune, Berith Burkandt, oplyser til Stevnsbladet, at stien er genetableret med et spor fra traktor.

– Landmanden er i dialog med borgerne i området om nogle ekstra tiltag i forbindelse med stien. Generelt ser kommunen det som positivt, at sagen kan løses i god dialog fremfor en omfattende sagsbehandling, er meldingen fra Berith Burkandt.
sky

Skriv en kommentar