(Last Updated On: 25. oktober 2017)

Takststigninger for pendlerne på Stevns er stadig en speget sag

Socialdemokraten Steen S. Hansen støtter Borgerforeningernes kamp for bedre offentlig trafik. (Privatfoto)

STEVNS: Rødvig Borgerforening og Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening skrev i marts i år til Folketingets Transportudvalg ang. de store prisstigninger på offentlig transport.

Takst Sjælland skal reagere

Der er ikke sket noget i sagen. Derfor har borgerforeningerne igen henvendt sig til Christiansborgpolitikerne.

– Vi er stadig meget interesserede i, at Takst Sjælland tager emnet omkring rejsekortspriser og de øvrige billetpriser op med henblik på at reducere den meget store stigning i priser, som var resultatet af den ændrede takststruktur for hele Sjælland for Rødvig og Store Heddinge til Hovedbanegården, fortæller formændene Freddie Larsen (Rødvig Borgerforening) og Tim Warner (Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening).

Stevns betaler dyrt

Ministeren har i samråd den 28.2.2017 henvist til at pendler priserne fra det sydlige Stevns blev nedsat efter kritik af stigningerne, men ifølge de to borgerforeninger, er der endnu ikke taget initiativer til at foretage lignende justeringer for andre transportpriser, hvor stigningerne ligger på over 80 procent.

– Var Sydstevns ikke blevet sat ned fra 14 til 12 zoner havde vi været tæt på en fordobling af prisen, mener de to formænd, der finder, at Sydstevns stadig betaler en forholdsmæssig stor andel af de besparelser det resterende Danmark har fået.

Politiker rejser sagen

Stevnsbladet har fulgt op på foreningernes henvendelse, og Villum Christensen (LA) svarer, at problemstillingen har været rejst i forligskredsen for få uger siden.

– Jeg vil forelægge sagen for ministeren. Der er jo afsat midler til justering af de største stigninger, siger Villum Christensen.

S opfordrer til sammenhold

Socialdemokratiets Steen S. Hansen, som flere gange har involveret sig i pendlersagen, og roser foreningernes initiativ.

– Det falder helt i tråd med de henvendelser, jeg som formand for PTU, og udvalget, har rettet til Transportministeren og Movia, hvor vi gentagne gange har argumenteret for, at pendlerne fra Stevns betaler en uforholdsmæssig høj pris for samme ydelser, der tilbydes andre rejsende på Sjælland, udtaler Steen S. Hansen, og tilføjer:

– Kommunalbestyrelsen blev ikke orienteret i tide af borgmesteren, hvilket betød, at der allerede var indgået aftaler om fremtidens takster på Sjælland mellem ordførerne forligspartierne, da vi fik kendskab til sagen.

– Hvis vi skal lykkedes med at få tilpasset taksterne, er det min opfordring, at vi politisk står sammen for at lægge maksimalt pres på beslutningstagerne, der i dette tilfælde er transportordførerne for forligspartierne, slutter Steen S. Hansen, der har aftalt møde med Socialdemokratiets

Priserne er absolut med til at holde passagertallet nede i den offentlige transportordfører Rasmus Prehn om sagen.
sky

 

Skriv en kommentar