(Last Updated On: 9. december 2021)

Lovændring på vej: I august i år lykkedes det at få over 50.000 støtteerklæringer til et borgerforslag, som vil ændre på den eksisterende retspraksis, der gør at udsatte minoritetsborgere ikke har den tilstrækkelige retsbeskyttelse.

Hadetale. (Tegning: Per Marquard Otzen)

Og i begyndelsen af november tilkendegav regeringen og dens støttepartier, at de vil ændre straffelovens bestemmelse om hadforbrydelser. Et flertal bestående af regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten vil tydeliggøre i straffeloven, at der er tale om en hadforbrydelse, uanset om motivet helt eller alene delvist er had.

Minister: Behov for ændring

I forbindelse med fremsættelse af ændringer i straffelovens § 81 nr. 6 og § 266 b, sagde justitsminister Nick Hækkerup:

– I Danmark skal der være plads til, at man kan være den, man er. Regeringen har sat ind over for hadforbrydelser mod handicappede, og med flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden har vi styrket myndighedernes indsats over for hadforbrydelser generelt. Nu vil regeringen bakke op om at tydeliggøre straffeloven, så det bliver soleklart, at det er en skærpende omstændighed, hvis en forbrydelse er motiveret af had – uanset om hadet ikke er hele motivet. Desværre er der fortsat alt for mange, der oplever hadforbrydelser, og der er behov for at sende et meget klart signal om, at vi ganske enkelt ikke vil tolerere nogen former for hadforbrydelser i det danske samfund. Derfor bakker regeringen op om ændringen, lyder det fra justitsministeren.

Handicappede beskyttes

Ifølge Justitsministeriet har et flertal af Folketingets partier tidligere i år også vedtaget lovforslag om, at det i almindelighed skal indgå som en skærpende omstændighed, hvis en gerning begås med baggrund i andres handicap. Dermed karakteriseres det i dag som en hadforbrydelse, hvis forbrydelsen begås med baggrund i offerets handicap. Endelig har regeringen og et flertal af Folketingets partier med den senest indgåede flerårsaftale for politi og anklagemyndighed bl.a. besluttet, at politiets og anklagemyndighedens indsats over for ofre for hadforbrydelser skal styrkes.

Bl.a. styrkes politiets efteruddannelse fra 2022, så politiet bliver bedre til at håndtere ofre f.eks. i anmeldelsessituationen, og så flere hadforbrydelser identificeres og registreres korrekt, så man får et bedre datagrundlag på området.

sky

Hvad er en hadforbrydelse?

En hadforbrydelse er defineret som hadefulde ytringer, trusler og vold, hvori motivet for forbrydelsen skyldes had og fordomme mod f.eks. en persons race, etnicitet eller tro. Hvis man dømmes for hadforbrydelse vil straffen være væsentligt strengere, end hvis den var begået uden hadmotiv.

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd (DKR)

Se også: Politiet dokumenterer hadforbrydelser

Se også: Borgmester: Racisme ødelægger vores lokalsamfund

Se også: Racisme tvinger familie væk fra Stevns

Se også: Ekspert om racisme: Gå til politiet

 

Skriv en kommentar