(Last Updated On: 25. februar 2020)

Købmand Karl Erik Hansen, og borgerforeningsformand Henrik Haugaard, går sammen om at sikre Lyderslev en dagligvarebutik i fremtiden. (Foto: Klaus Slavensky)

Borgerbutik: Det går ellers godt for købmand Karl Erik Hansen i Lyderslev, bortset fra, at banken ikke vil låne ham penge til ombygning, så butikken kan imødekomme kundernes ønsker.

Det er alderen, siger banken til den 65-årige købmand, der regner med at være i fuld vigør i mange år endnu.

Et aktiv for lokalsamfundet

Denne alderspolitik finder hverken Lyderslev-købmanden eller Lyderslev-Gevnø Borgerforening sig i, og sammen inviterer de derfor til borgermøde for at finde en løsning, som kan bevare den lokale købmandsbutik i de næste mange år.

– At have en aktiv købmand har også betydning for bl.a. huspriser, siger borgerforeningens formand Henrik Haugaard, og fortsætter:

– Det er også vigtigt for lokalsamfundet, hvor bl.a. de unge for første gang i deres liv, stifter bekendtskab med arbejdslivet som medhjælpere i butikken.

Borgermøde den 10. marts

Det er ikke meningen at Lyderslev-Gevnø Borgerforening skal drive købmandshandel.

Der indkaldes til borgermøde i Sydstevns Klubhus på Nørrehusvej 4, tirsdag den 10. marts kl. 19, hvor Karl Erik Hansen og Henrik Haugaard håber på at etablere en arbejdsgruppe, hvor de gerne selv indgår.

– Vi har fået underdirektør Jytte Tandrup fra De Samvirkende Købmænd og butiksudviklingschef Brian Videbæk fra Dagrofa til at deltage.

Dagrofa hjælper overalt

Dagligvarekoncernen Dagrofa har i dag omkring 100 butikker, hvor borgerne er involveret på en eller anden måde.

Nogle steder maler de butikken og bringer varer ud, andre steder ender de med at eje lokaler.

– Erfaringerne er ikke bare gode, de er overvældende, siger Brian Videbæk, som rejser rundt i landet og hjælper borgergrupper, der vil redde eller bygge en ny købmandsbutik.

Anparter sættes til salg

Ideen med borgermødet er, at oprette en art andelsselskab, som overtager bygningerne, men selve driften af butikken beholder Karl Erik Hansen.

Over butikken er to lejemål, som giver indtægter, ligesom købmanden i fremtiden skal leje butikslokalerne af andelsgruppen.

– Vi håber, at kunne sælge anparter på 2.500 kr. så vi når op på det beløb som det koster at erhverve ejendommen, siger Henrik Haugaard.

Både Haugaard og købmand Hansen håber på beboernes opbakning, ligesom da kunderne i 2017 lavede en støtteindsamling, da Karl Erik Hansen måtte lukke butikken en måned på grund af rotter.

„Omsætningen fejler intet”

– Jeg er meget glad for den støtte, som jeg dagligt oplever fra de lokale beboere, og det er også derfor jeg bliver ved. Omsætningen fejler ikke noget. Men det handler om at sikre en lokal dagligvarebutik, for ellers risikerer man at det bliver til ren beboelse, som man har set i bl.a. Sigerslev og Holtug, siger Karl Erik Hansen.

Købmand siden 1988

Karl Erik Hansen startede ”Min Købmand” i Lyderslev i 1988, og der er foruden ham selv tre fuldtidsansatte, og så otte unge på deltid.

Der er åben fra 7:30 til 19 aften, så alle pendlere kan nå hjem og handle inden spisetid.

Og sådan vil både købmand og Lyderslev-Gevnø Borgerforening gerne have at det fortsætter.
sky

Skriv en kommentar