(Last Updated On: 26. marts 2021)

Jeg har flere gange argumenteret for mere borgerligt sammenhold, og samtidig påpeget at V og K har bevæget sig for langt i S og R’s retning. Derfor har DF-Stevns også prioriteret et borgerligt valgforbund, for vi vil gerne have de førnævnte partier tilbage på ret kurs. Om det lykkedes, må tiden vise. Det sker nok ikke fra den ene dag til den anden. Men jeg vil sige så klart, som jeg nu kan, at DF-Stevns bevæggrunde for et borgerligt valgforbund bl.a. er at vi, såfremt vælgerne måtte give os mandat til det, vil arbejde for at trække tingene i en retning, hvor økonomistyring går hånd i hånd med ambitionen om at sikre værdighed i ældreplejen, ordentlige forhold for familierne og udsatte borgere samt give mulighed for løbende at forbedre vilkårene for erhvervslivet. Det sidste vil også understøtte økonomien.

Jeg har flere gange i mit politiske liv bemærket, at venstrefløjen grundlæggende ikke har forståelse for, at en sund økonomisk politik er forudsætningen for at kernevelfærden fungerer. Hvis økonomien skrider, så vil venstrefløjen hellere hæve skatterne i stedet for at tage fat om det egentlige problem. Men hvis det offentlige alligevel ikke kan styre økonomien, så er højere skatter ikke lig med, at der kommer bedre styring, for de højere skatter vil alene være ensbetydende med, at tiden går indtil næste gang, hvor økonomien så skrider igen.

Når man i sidste uge ser Socialdemokratiets reaktion i Stevnsbladet med de mange arrige læserbreve rettet mod dannelsen af et borgerligt valgforbund, så tyder noget på, at min analyse ikke er helt skæv. S har fået lov til at bestemme alt for meget i alt for lang tid. DF-Stevns mener, at hvis der er et borgerligt flertal i kommunalbestyrelsen, så skal det også kunne ses i den daglige politik.

Martin Henriksen
Spidskandidat for Dansk Folkeparti til kommunalbestyrelsen

Skriv en kommentar