(Last Updated On: 7. februar 2019)

DR’s Peter Qvortrup fra »Sundhedsmagasinet« kan man møde på borgermødet om Stevns Kommunes nye sundhedspolitik. (Foto: DR)

Strøby Egede: Det er ikke kun regeringen, som arbejder med et nyt sundhedsreform.

Stevns Kommune vil også have en ny sundhedspolitik, og derfor inviteres der til borgermøde den 9. marts.

DR’s Peter Qvortrup

Temaet er: Hvor skal vi hen med sundheden på Stevns?

På borgermødet opfordres stevnsboerne til at komme med bidrag til, hvad sundhedspolitikken skal have fokus på.

Når dette arrangement omtales allerede nu, skyldes det ikke mindst, at DR’s journalist og læge Peter Qvortrup Geisling styrer dagens program, og vil fortælle om, hvordan han ser på sundhed og vores sundhedsudfordringer.

Peter Qvortrup Geisling er kendt fra det populære DR-program »Sundhedsmagasinet«.

Ønsker borger-input

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i foråret 2018, at Stevns Kommunes sundhedspolitik skal revideres, og nu bliver der mulighed for at drøfte folkesundheden på Stevns, og hvilke områder der er særlige ønsker om at sætte fokus på frem til 2022.

– Sundhed er noget, der griber ind i alle aspekter af tilværelsen, siger Henning Urban Dam Nielsen (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget.

– God sundhed fremmer børns udvikling og læring, de unges vej i uddannelse og job, og ældres funktionsevne. Sundhed angår alle og har en betydning i alle borgeres liv. Derfor ønsker vi, at politikken bliver til i dialog med dig som borger, og vi vil rigtig gerne have dine input til, hvad skal der til for, at vi alle kan forblive sunde og trives bedre, slutter Henning Urban Dam Nielsen.

Først-til-mølle

Borgermødet foregår lørdag den 9. marts, kl. 9–13 i Kantinen, Strøbyskolen, Lendrumvej 1.

Vil man have plads, er det en nok en god idé at tilmelde sig: stevns.dk/borgermoede-sundhedspolitik, senest søndag den 3. marts.

Input fra dagen samles og fremlægges for kommunalbestyrelsen til marts.

sky

 

Skriv en kommentar