(Last Updated On: 21. december 2018)

Store visioner og mangel på dialog om turismearbejdet

For at kunne holde varmen måtte flere af deltagerne beholde jakken på – også selvom de blev sat i arbejde. (Foto: Kirsti Clement)

Magleby: Kommunen indkaldte tirsdag før jul til stormøde om turisme i Magleby Forsamlingshus. Trods datoen med kun seks dage til juleaften og uden væsentlig annoncering havde 90 meldt sig til mødet, og størstedelen dukkede op for at deltage i diskussionen om fremtidens turismestrategi.

Mødet var indkaldt af Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget, der står foran at skulle definere en strategi for turismearbejdet i Stevns Kommune, og udvalgsformanden Mikkel Lundemann Rasmussen (K) bød velkommen. Han glædede sig især over, at Stevns i år har haft den største procentvise fremgang i »omsætningen af turister« og mente, at det især må skyldes interessen for Stevns Klint og Koldkrigsmuseum Stevnsfort. Det kommende besøgscenter i Boesdal trækker også i positiv retning.

Aftenen blev styret af et professionelt konsulentfirma Seismonauterne med aktiv inddragelse af deltagerne.

De store attraktioner

Mødet var knap nok begyndt, førend mange af de fremmødte iførte sig overtøjet; forsamlingshuset var ikke blevet varmet op til stuetemperatur. Det varede dog ikke længe, før man igen fik varmen, for konsulenterne fra Seismonauterne ledte deltagerne igennem aftenen med masser af cases og aktiv deltagelse.

Efter en indledende øvelse, hvor deltagerne skulle bruge deres medbragte smartphones til at svare på spørgsmål, fulgte flere generelle oplæg om de nyeste trends i turistbranchen præsenteret af de to Seismonaut-konsulenter.

Herefter kom deltagerne for alvor på banen, da de via en fysisk øvelse blev bedt om at forholde sig en række konkrete udsagn om turismearbejdet på Stevns.

Konklusionen på denne del af borgermødet blev, at der er bred enighed om, at Stevns Klint og Koldkrigsmuseet er store attraktioner med mulighed for at udvikle turismen. Det kom bl.a. til udtryk, da deltagerne blev bedt om at skrive postkort anno 2025, hvor de skulle opfordre bekendte til at besøge de stevnske attraktioner.

Stevns er blevet usynlig

Til gengæld var der ikke enighed om, hvorvidt aktørerne på turismeområdet og Stevns Kommune er gode til at samarbejde om opgaven. Her delte forsamlingen sig i næsten to lige store grupper.

Kritikerne fremhævede, at turismearbejdet fremstår ustruktureret og ikke præsenteres i en samlet pakke. Der blev efterlyst en fælles platform med præsentation af, hvad turisterne bør se på Stevns, ligesom flere efterlyste mulighed for at transportere turisterne rundt mellem seværdighederne.

Endelig mente flere kritikere, at Stevns som turistmål er usynligt på de store portaler, der skal sælge området til turisterne. I det omfang, at de stevnske attraktioner overhovedet er nævnt, er de en del af et større område, hvor andre turistmål nævnes før Stevns.

– Det store problem er, at siden vi er kommet med i Visit Sydsjælland-Møn, er Stevns blevet usynlig. Mens man kan gå på nettet og søge på visitstevns.dk, og så bliver man stillet videre til VISM, sagde Peer Nørgaard i debatten.

Mikkel Lundemann Rasmussen kunne i den forbindelse oplyse, at det er et krav i lovgivningen, at markedsføringen af de danske turistmål skal ske i større geografiske områder.

Debatten afslørede, at der nok er sammenhold om målet, men ikke enighed om retningen i turismearbejdet. Flere gav udtryk for, at kritikerne var for negative i deres tilgang. Og formanden for Stevns Turistforening: Kathrine Hendriksen sagde, at hun i sine 10 år som kroejer kun har oplevet positiv opbakning fra lokalsamfundet til at styrke turismearbejdet på Stevns.

Også Mikkel Lundemann Rasmussen anslog den optimistiske tone, da han rundede mødet af. Han takkede for mange gode input til arbejdet med en ny turismestrategi og tilføjede så, at der også er plads til forbedringer af samarbejdet lokalt.

10 ønsker til bedre turismeindsats

På borgermødet om fremtidens turisme formulerede deltagerne en række forslag til forbedret indsats for turismen på Stevns. Efter afstemning blev de 10 bedste forslag kåret i denne rækkefølge:

1. En samlet, daglig oversigt over alle seværdigheder og arrangementer, cafeer og restauranter mv.
2. Respekt for Klinten
3. Tydeligt og forpligtende samarbejde mellem alle aktører, foreninger, forretningsdrivende og frivillige
4. Kort over alle cykel- og vandrestier
5. Stop med at sende turistpenge ud af kommunen – brug dem lokalt i stedet
6. Godt mobilnet overalt
7. Flere overnatningsmuligheder
8. Havnebad i Rødvig Havn og nyt moleanlæg
9. Online markedsføring med søgeord på de største søgemaskiner
10. Visit Stevns som app

Skriv en kommentar