(Last Updated On: 16. august 2016)

Haender-(gamle)HÅRLEV/STORE HEDDINGE: Stevns Kommune ønsker at inddrage borgerne i diskussionen om, hvordan fremtidens plejecentre skal udvikles for at være klar til de fremtidige behov.

– Flere ældre ønsker at blive boende i eget hjem, til det ikke længere fysisk er muligt at bo der. Samtidig bliver flere borgere udskrevet fra behandling på sygehuse væsentligt tidligere end før. Konsekvensen er, at borgeren har flere og mere omfattende behov for pleje, når kommunen skal træde til, og det stiller krav til en mere specialiseret pleje, forklarer formand for Social- og Sundhedsudvalget, Thor Grønbæk, C.

En rapport som forvaltningen har lavet, peger samtidig på, at det især er flere pladser til demente, der bliver brug for i fremtiden. Rapporten afdækker de nuværende og forventede fremtidige behov samt beskriver en række forslag til udviklingen af kommunens plejecentre.

– Forslagene handler om at udvikle vores plejecentre til at kunne mere end i dag. Det giver en højere faglig kvalitet i vores tilbud til borgerne, både når det gælder sygepleje, træning og pædagogisk indsats, siger Tina Mørk, centerchef i kommunens Sundhed & Omsorg og fortsætter:

– I praksis lægger vi op til at udvide med flere pladser på de store centre Hotherhaven og Egehaven og omdanne Stevnshøj til et rehabiliteringscenter.

Der er god mulighed for at høre nærmere om forslagene, når Stevns Kommune holder borgermøde. Thor Grønbæk byder velkommen, og forslagene til udviklingen af Stevns Kommunes plejecentre blive præsenteret. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Møderne er kl. 18.30 bliver holdt den 24. august i Sundheds- og Frivillighedscenteret i Hårlev, og den 25. august i kantinen på Rådhuset i Store Heddinge. Alle er velkomne.

Skriv en kommentar