(Last Updated On: 23. juni 2020)

Jeg takker for borgermødet i Boesdal onsdag aften den 17. juni. Det blev dog et kort møde for mit vedkommende, da jeg som gangbesværet ikke kunne deltage alligevel.

Ved mødets indledning blev det oplyst, at det ville foregå ved, at deltagerne skulle gå rundt mellem forskellige poster. En sjov og adspredende ide, men det udelukkede desværre gangbesværede og andre med fysiske handicaps.

Jeg har deltaget i mange andre borgermøder, hvor jeg har følt mig inkluderet. Der var taget hensyn til, at en som mig kom med rollator og har svært ved at komme rundt.

Var det blevet oplyst på hjemmesiden eller andre steder som f.eks. vores lokale avis, at mødeformen var aktiv, havde jeg og andre kunne medbringe andre hjælpemidler, i mit tilfælde en kørestol og en hjælper. Dette var ikke tilfældet.

Da jeg rejser problematikken til mødet og vælger at gå, bliver jeg nærmest latterliggjort.

Undskyld mig. Er I klar over, hvor alvorligt det her er? En gangbesværet borger er udelukket fra et borgermøde. Jeg har til trods for mit handicap, ligeså meget ret til at deltage i de demokratiske processer som mennesker uden handicap.

Vi har mig bekendt en tilgængelighedspolitik på Stevns, netop for at sikre borgere som mig adgang til diverse arrangementer. Det er vel ikke for meget at bede om, at Stevns kommune selv overholder deres politik.

Stevns kommune og forvaltning – det, at jeg på den måde blev udelukket, er uacceptabelt. At I ikke tager det alvorligt, siger mere om jer end om mig.

Demokrati er, når alle på lige vilkår kan deltage som en selvfølgelighed.

Gitte Christensen
Bogfinkevej 4
Hellested

Skriv en kommentar