(Last Updated On: 20. april 2021)

Stevns: Kommuneplan 2021, der sætter konkrete rammer for udviklingen af Stevns Kommunes byer, landskaber, service og kultur, er i øjeblikket i otte ugers høring. Kommuneplanen revideres hvert fjerde år og gælder 12 år frem.

I sidste uge afholdt Stevns Kommune to digitale borgermøder, hvor nogle af kommuneplanens mest centrale problematikker og ændringer blev belyst.

Mødet blev indledt med en kort introduktion af kommuneplanlægger Louise Halkjær Pedersen, der bla. beskrev kommuneplanen som kommunalbestyrelsen plan, der sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for kommunen og dens udvikling. Planen kan sammenlignes med et kæmpestort puslespil med mange forskellige interesser og temaer, som skal passe sammen i en større helhed. (Screendump af præsentationsmateriale)

Det første møde blev afholdt den 13. april kl. 19-20.30 med en live-optagelse via kommunens facebook-side og med borgmester Anette Mortensen (V) og udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik (PMT), Flemming Petersen (V) som værter.

Temaerne var denne aften Bosætning & Natur, og deltagerantallet steg fra 55 til 83 deltagere, da der var flest.

De to oplagte værter fortalte bl.a. om byudvikling, som primært vil finde sted i kommunens fire udviklingsbyer Strøby Egede, Rødvig, Store Heddinge og Hårlev. Perspektivarealerne i Valløby og Strøby Egede blev også nævnt, og det samme gjorde lovkravet om strategisk landsbyplanlægning, et arbejde der går i gang i år. Flemming Petersen kunne i den sammenhæng oplyse, at der er 27 landsbyer i Stevns Kommune, og at en tredjedel af kommunens borgere bor i landsbyerne.

Ønske om mere skov

Værterne var borgmester Anette Mortensen og udvalgsformand Flemming Petersen, der her taler om Grønt Danmarkskort og mulighederne for skovrejsning i Stevns Kommune. (Illustration: Stevns Kommune)

Under det andet tema, natur, blev blandt andet skovrejsning, lavbundsarealer og biodiversitet nævnt. Flemming Petersen præciserede i den sammenhæng politikernes ønske om at udlægge 69 km2 til skov, hvilket svarer til næsten en fjerdedel af det samlede areal for Stevns Kommune, som er på 250 km2:

– Vi har et ønske om mere skov og nu hæves muligheden for at etablere mere skov med 8 procent. Det er ikke det samme, som at der kommer 8 procent mere skov, men muligheden er der nu, forklarede udvalgsformanden.

Naturkapitalindeks 2020

Stevns Kommune har et samlet areal på 250 km2.

Heraf udgøres:

  • Skov: 9,79 procent
  • Sø: 0,54 procent
  • Eng/mose: 2,20 procent
  • Hede/overdrev: 0,22 procent
  • Mark: 72,34 procent
  • Byer/grønt: 6,61 procent
  • Byer, øvrigt: 2,14 procent
  • Andet: 6,17 procent

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

Folkeskov på vej?

Undervejs kunne tilhørerne skrive deres spørgsmål i kommentarfeltet, og der blev løbende samlet op og svaret på alle spørgsmål.

Der blev bl.a. spurgt til omfartsvejen, til kæmpesommerhuse i Rødvig, til alment boligbyggeri og emnet skovrejsning fik også flere indlæg i kommentarsporet, bl.a. fra Klima- og Energigruppen Stevns:

’Der har planer om at holde et, måske to skovrejsningsmøder på Stevns. Et hvor vi meget gerne vil have kommunen med, og et hvor vi får besøg af alle de skovrejsningsorganisationer der allerede findes. Coop har bl.a. visioner om folkeskove – det kunne muligvis være interessant for os på Stevns’.

Klima- og Energigruppen Stevns fik tilsagn fra borgmesteren om, at Stevns Kommune meget gerne deltager i et sådant møde, og Flemming Petersens kaldte deres initiativ for værende ’lige i tråd med det, vi allerede har sagt’.

En anden stillede spørgsmålet:

’Hvad med en folkeskov?’

Hvortil værterne enstemmigt svarede:

’Fantastik idé. Det kunne være, at Stevns Kommune skulle gå forrest’.

Se eller gense på FB

Dagen efter, onsdag den 14. april var emnerne ’Klima, Miljø & Erhverv’ og værterne var denne aften udvalgsformændene for Plan, Miljø og Teknik – Flemming Petersen (V) og Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme – Mikkel Lundemann Rasmussen (K).

Begge møde kan genses på Stevns Kommunes facebookside.

Efter høringsfasen bliver bemærkningerne til kommuneplanen gennemgået og indarbejdet i en såkaldt Hvidbog, som vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Kommuneplan 2021 til juni.
rmh

Skriv en kommentar