(Last Updated On: 10. april 2017)

Lokalbefolkningen i Sydstevns er blevet hørt, og et gennemført positivt samarbejde har i halvandet år fundet sted mellem politiske udvalg, forvaltninger og arbejdsgruppen for en hal i Rødvig/Sydstevns. Gruppen nedsattes på politisk foranledning, og har på flere borgermøder fremlagt sine synspunkter. En seriøst gennemført demokratisk proces har fundet sted, hvilket mødernes positive udfald også har tilkendegivet. Ingen kritiske røster har ladet sig høre, og lokalbefolkningen har, blandt andet ved sine massive fremmøder, vist sin store opbakning til halbyggeriet.

Arbejdsgruppen er senest blevet hørt vedrørende lokalplan 183 og kommuneplantillæg 20, og støtter gerne disse og de vedlagte høringssvar. Gruppen finder, at planerne fuldt og helt indeholder, hvad vi som borgere kan forvente i henhold til hallens placering, størrelse og fremtidige anvendelse. De funktioner, som hallen forventes at indeholde, er detaljeret beskrevet i arbejdsgruppens funktionsplan, som kan ses på http://www.rodvig.dk under »Dokumenter«.

Hallens funktion er at muliggøre indendørs sports-, møde- og andre pladskrævende aktiviteter lokalt for alle på Sydstevns, kort sagt: En borgernes hal. Planens indhold svarer til de forventninger, en stram økonomisk ramme foranlediger.

I 1899 blev Harmonien indviet. Salen har siden da tjent borgerne på Sydstevns godt. Forhåbningerne er nu, at borgernes hal, på toppen af Rødvig, fremover ligeledes skal tjene lokalsamfundet i mange år.

Mange har deltaget i de forløbne borgermøder, og nu er tiden til et sidste møde med hallen som centrum.

Ved stort fremmøde torsdag den 20. april, tilkendegiver vi som borgere, at der også på Stevns kan skabes rum og nye muligheder ved positivt samarbejde.

På vegne af Arbejdsgruppen
Freddie Larsen
Formand arbejdsgruppen for en hal i Rødvig/Sydstevns

 

Skriv en kommentar