(Last Updated On: 17. august 2021)

Striden om en statsvej nord eller syd er ikke slut. Kampagneskilt ved Bjælkerupvej. (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Forårets debat om placering af den omstridte statsvej fra Stevns til motorvejsnettet har fået fornyet styrke, idet der rundt om på Stevns er opsat skilte, som siger nej tak til en sydlig forbindelse og ja til bevarelse af naturen.

I sidste uge inddrog en aktionsgruppe området ved Bjælkerupvej og Klippinge, som er et af de steder, hvor Vejdirektoratet forestiller sig, at en statsvej kunne starte.

Oplysningskampagne

Bag initiativet står en række borgere, som bor og arbejder i et af de områder, som kan blive berørt af vejbyggeriet, såfremt det realiseres som en sydlig løsning.

Et flertal i kommunalbestyrelsen vedtog i foråret at støtte en ny VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkningerne på Miljøet/red.) med fokus på et nordligt alternativ.

Men beboerne med tilknytning til området på begge sider af Storkebækken mellem Klippinge og Tåstrup ved bl.a. Hesteskovvej og Bækkemosevej, er fortsat bekymrede.

– Der er jo ingen afklaring, og vi ved ikke hvad som kan blive op eller ned i den endelige beslutning, siger en af de involverede beboere, Peter Wolsing og uddyber:

– Et af forslagene skærer gennem naturen ved Tåstrup, og det er som om mange ikke kender vores område, så derfor vil vi godt sætte fokus på, hvad en sådan vejforbindelse ville kunne ødelægge, siger han om området, hvor bl.a. det kendte lille museum ”Trines Hus” ligger.

– Jeg går ind for en vej, men ikke for enhver pris. Det skal kunne give mening i forhold til trafikken, men også naturen. Vi ville blive utrolig kede af en vej, der ødelægger naturen for det vilde dyreliv. Og vi frygter, at den såkaldte ’sydlige korridor’ kan komme på tale igen. Derfor denne kampagne, siger Peter Wolsing.

Politikere: Nordlig løsning

I maj måned enedes Køges borgmester Maria Stærke (S) og Stevns’ borgmester Anette Mortensen (V) om et fælles høringssvar til transportministeren og Vejdirektoratet, som peger på en mere nordlig forbindelse end de to sydlige forslag, som Vejdirektoratet har fremlagt.

I juni præsenterede trafikminister Benny Engelbrecht (S) Infrastrukturplan 2035, som indeholder midler til både en statsvej og renovering af Østbanen.

Nu afventer begge kommuner resultatet af en ny VVM-undersøgelse, og tidligere har formanden for Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V), udtalt, ”at hvis dette høringssvar bliver vedtaget, er det reelt et nej tak til de to sydlige forslag, som Vejdirektoratet har fremlagt.”
sky

Skriv en kommentar