(Last Updated On: 8. februar 2021)

Politik: Kommunalbestyrelsen udpegede, på sit møde den 21. januar, borgmester Anette Mortensen (V) til nyt bestyrelsesmedlem i Fonden Stevns Klint Besøgscenter.

Årsagen skyldes, at den nuværende formand for fonden, kommunaldirektør Per Røner går på pension den 1. april, hvorfor fonden har bedt om, at kommunalbestyrelsen udpeger en ny repræsentant.

Borgmester Anette Mortensen overtager den 1. marts i år bestyrelsesposten i Stevns Klint-fonden efter kommunaldirektør Per Røner. (Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Kendt med arbejdet

Borgmester Anette Mortensen blev enstemmigt valgt, og indtræder i bestyrelsen fra 1. marts 2021.

– Det er en opgave, jeg glæder mig til, for arbejdet med besøgscentret og verdensarven er både spændende og vigtigt for Stevns, lyder det fra borgmesteren.

– Fonden havde et stort ønske om at sikre en kontinuitet i arbejdet, og som borgmester har jeg fulgt arbejdet tæt. Dels fra min plads i bestyrelsen for Stevns Klint Verdensarv og dels fra min plads i de to bedømmelsesudvalg i arbejdet med besøgscentret med Arkitekt- og formidlingskonkurrencen, fortæller Anette Mortensen om den nye bestyrelsespost.

Fonden Stevns Klint Besøgscenter er etableret med det formål at opføre et nyt besøgscenter for verdensarven i Boesdal Kalkbrud. Sideløbende står fonden for at etablere den driftsorganisation, som skal drive besøgscentret i det daglige.

Åbner i 2022

Fonden Stevns Klint Besøgscenter består fra 1. marts af Anette Mortensen, udpeget af Stevns Kommune, arkitekt MAA Niels Friis, cand.negot. Pernille Illum, seniorkonsulent Thomas Møller Kristensen samt Tove Damholt, udpeget af Verdensarv Stevns/Stevns Kommune.

Bestyrelsen konstituerer sig med ny formand efter den 1. marts, og det forventes at borgmesteren også overtager Per Røners formandspost. Arbejdet med at opføre besøgscentret er herudover i fuld gang, og planen er, at besøgscentret åbner for gæster i 2022.
sky

Skriv en kommentar