(Last Updated On: 19. oktober 2018)

Spørgsmål og svar om Østsjællands Beredskab

Stevns: Sidste punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden er spørgetid for borgere.

Det var det også den 11. oktober, og her rejste en række bekymrede Hårlev-borgere flere spørgsmål om aftalen mellem kommunen og Østsjællands Bredskab.

Dyrere uden Køge?

På vegne af brandfolk og Hårlev Borger- og Erhvervsforening, spurgte formand Johnny Andersen om følgende:

– På sidste kommunalbestyrelsesmøde kom det frem, at alle otte kommuner Østsjællands Beredskab (ØSB) skulle være med ellers ville ØSB gå i opløsning.

Hvad sker der nu, hvor Køge har meldt sig ud af beredskabsfællesskabet? Bliver det dyrere at hente hjælp uden ØSB, og bliver den samlede regning større når der kun er syv kommuner til at betale? Vil kommunalbestyrelsen genoptage sagen eller hvad er den kommende køreplan?

Stevns fortsætter i ØSB

Borgmester Anette Mortensen svarede, at status på beredskabssamarbejdet er, at der nu er syv kommuner som kører videre i ØSB.

– Vi er alle otte kommuner i dialog med hinanden om konsekvenserne ved Køges udmelding. Som det forlyder lige nu, så kører Stevns videre helt som aftalt her i salen. Det vil sige en bemanding og betaling efter den nye beredskabsaftale. Køge kører efter den “gamle” aftale, som svarer til den nuværende.

– Du må i øvrigt huske på, at Køge under alle omstændigheder skal hjælpe Stevns i beredskabsfaglige situationer, jævnfør beredskabsloven. Det gælder uanset om man er medlem eller ikke er medlem af ØSB.

Stevns Kommune vil sammen med de øvrige kommuner gå ind i udtrædelsesforhandlingerne med Køge, og arbejde for at deres udtræden forløber så godt som muligt for alle implicerede parter, lød det fra borgmesteren.

sky

 

Skriv en kommentar