(Last Updated On: 12. juni 2020)

Borgmester i Stevns Kommune, Anette Mortensen (V):  ‘Konklusionerne i BRT-analysen er meget usikre og behæftede med mange ubekendte faktorer. Det er decideret gambling med stevnsborgernes fremtid’. (Pressefoto)

Østbanen: I januar satte Region Sjælland og Transportministeriet i samarbejde med Vejdirektoratet og MOVIA en undersøgelse i gang for at afdække, om en bus i Østbanens tracé, en såkaldt BRT-løsning (Bus Rapid Transit) kunne være en mulighed.

Undersøgelsen blev sat i gang, fordi Østbanens skinner er nedslidte og skal skiftes. Som konsekvens af slitagen blev både hastighed og antallet af afgange sat ned i december 2019, og driften har siden været utilstrækkelig.

– Da undersøgelsen blev sat i gang, sagde jeg tydeligt, at min forventning var, at Region Sjælland ville lægge en plan frem, som tilgodeser stevnsborgernes behov. Undersøgelsen, vi ser resultatet af nu, giver ingen tryghed for, at en BRT-løsning er vejen frem, og derfor forventer jeg, at Region Sjælland senere på måneden lægger en plan frem for en snarlig udskiftning af skinnerne på Østbanen, udtaler borgmester Anette Mortensen (V) i en pressemeddelelse fra Stevns Kommune.

Gambling med borgernes fremtid

– Konklusionerne i BRT-analysen er meget usikre og behæftede med mange ubekendte faktorer, og det er decideret gambling med stevnsborgernes fremtid. Der er i rapporten ingen evidens for at hævde, at en BRT-løsning skulle være vejen frem, siger borgmesteren og fortsætter:

– Vi taler her om menneskers mulighed for at få en hverdag til at hænge rimeligt sammen. Unge, der skal i skole i Køge. Voksne, der skal på job og hjem til familien i rimelig tid osv. Det levner i min bog ikke meget plads til at eksperimentere. Stevnsboerne fortjener, at Region Sjælland og Movia lever op til de løfter, de tidligere har givet. Det handler om en rejsetid til København på 63 minutter fra Rødvig, direkte forbindelse til Roskilde og i det hele taget, at stevnsboernes offentlige transport bevares på minimum samme eller bedre serviceniveau og rejsetid.

For lang en tidshorisont

Når konklusionerne i analysen, er usikre skyldes det bl.a., at alle erfaringer med BRT-løsninger kommer fra store byer og ikke fra landområder som f.eks. Stevns. Der eksisterer ingen sammenlignelige erfaringer, hvor man går fra togdrift til BRT-drift. Det betyder, at konklusionerne mere har karakter af antagelser, forhåbninger og potentialer snarere end fakta baseret på viden.

Det risikerer blandt andet at medføre en længere indkøring, større driftsomkostninger og passagértab sammen med risikoen for en mere usikker drift end det, analysen lægger frem.

Hvis Region Sjælland skulle vælge en BRT-løsning vil der gå minimum seks år før løsningen er i drift. Heraf vil Østbanen være helt ude af funktion i to, hvorfor stevnsboerne i den periode vil være uden anden transportmulighed end bil, bus, knallert, cykel mv.

– Det absolut sidste Stevns har brug for, er flere biler på vejene mod Køge og København, slutter Anette Mortensen.

Skriv en kommentar