(Last Updated On: 9. december 2021)

Også skoleelever oplever hadefulde tilråb i Store Heddinge by.

Stevns: Stevnsbladet har forelagt sagen om familien, som føler sig nødtvungen til at forlade Stevns Kommune på grund af vedvarende racistiske overgreb, for Stevns’ borgmester.

“Stevns har heldigvis en overvægt af borgere som ved hvordan man behandler andre ordentligt”, siger borgmester Anette Mortensen. (Foto: Klaus Slavensky)

“Vi skal sige fra”

Borgmester Anette Mortensen er blevet gjort opmærksomt på problematikken.

– Jeg bliver simpelthen så forarget og ked af det, når jeg hører sådan noget. Er det virkelig sådan i fredelige Stevns? Er vores ‘åbne sind’ virkelig så smalsporet, at vi ikke rummer mennesker, som ikke ligner os selv?, lyder det fra borgmester Anette Mortensen (V).

– Jeg synes, at det er ødelæggende for vores lokalsamfund på flere planer. Dels er det ødelæggende for mangfoldigheden og så er det skidt for Stevns, for vi har brug for gode skatteborgere – uanset, hvor de kommer fra. Jeg håber, at vi alle sammen kan hjælpes ad med at sige fra overfor denne opførsel, for den er langt over stregen, siger borgmesteren og tilføjer:

– Når det er sagt, så er det fortsat min oplevelse at Stevns er et godt og fredeligt sted at bo, med overvægt af borgere som sagtens ved hvordan man opfører sig og hvordan man behandler andre ordentligt, konkluderer Anette Mortensen.

Skoleelev blev overfuset

Skolen er stedet hvor børn og unge dannes til fællesskab, og i Folkeskolelovens formålsparagraf står bl.a., at eleverne skal opnå forståelse for andre lande og kulturer.

I styk 3 står: ”Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”

Stevnsbladet har derfor spurgt skolelederen på Store Heddinge Skole om viden om racisme er noget, som man har fokus på i undervisningen og skolehverdagen?

– Som skoleleder og menneske har jeg selvfølgelig en holdning til racisme, og ikke overraskende er jeg imod racisme, og tager i den grad afstand fra racisme, fastslår Flemming Bødker Schaaf, og fortsætter:

– Samtidig vil jeg sige, at jeg ikke oplever det som et problem på skolen i dagligdagen. Når vi oplever racisme, er det i forbindelse med konflikter elever imellem. Der kan ryge en finke af panden i kampens hede og racistiske ord kan blive brugt. Når dette sker, benytter vi episoden til at tale med eleverne om hvad racisme gør ved mennesker. Vi har ikke særlige temadage/uger om emnet, men det bliver selvfølgeligt berørt i flere fag, eksempelvis i tekster i dansk, engelsk og tysk. Særligt i sprogfagene har det ofte en plads i de klassesæt de benytter, oplyser han og føjer til:

– Faktisk har vi haft det inde på livet, idet en af vores elever på mellemtrinnet, blev overfuset med racistiske ord og gloser af to unge mænd i Store Heddinge by. I dette tilfælde hjalp en medarbejder familien med at politianmelde episoden, og efterfølgende blev der talt i klassen om episoden, siger Flemming Bødker Schaaf.
sky

Se også: Racisme tvinger familie væk fra Stevns

Se også: Politiet dokumenterer hadforbrydelser

Se også: Borgerforslag strammer lov om hadforbrydelser

Se også: Ekspert om racisme: Gå til politiet

Skriv en kommentar