(Last Updated On: 1. marts 2021)

Firben bestemmer første spadestik for Besøgscenter

Borgmester Anette Mortensen (V) gav en status om Stevns på Venstres digitale generalforsamling. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Politik: Borgmester Anette Mortensen gav en status ”om rigets tilstand” på Venstres generalforsamling onsdag den 24. februar i sidste uge.

Mange forskellige emner

Hun holdt en ’tour de Stevns’, som begyndte med Østbanens fremtid, hvor borgmesteren samme dag havde deltaget som oplægsholder sammen med Region Sjællands formand Heino Knudsen (S) i en høring i Folketingets transportudvalg om lokalbaner.
– Vi har den lokalbane i Danmark, der har det værst. Vi er på spanden, hvis ikke vi finder penge til nye skinner, lød det fra Anette Mortensen, der mente, at det er staten som skal finansiere Østbanens renovering.
Venstres borgmester berørte også det kommende Besøgscenter, hvor hun fornyligt indtrådte som formand for Fonden Stevns Klint. Da Boesdal er et beskyttet Natur2000 område, fortalte hun et lille kuriosum om, at det er et lille markfirben som bestemmer hvornår første spadestik sættes i jorden, da det først skal forårsvågne, indsamles og flyttes til et nyt naturområde. Hun nævnte i samme forbindelse fredningen af klinten, og påpegede, at der skal laves en plejeplan i tæt dialog med lodsejerne.
Statsvejen fandt også vej til borgmesterens statusgennemgang, og her understregede hun, at det var løsningen med en vej nord om Hårlev, som hun håbede på, at Vejdirektoratets rapport ville pege på.
Endelig talte Anette Mortensen også den aktuelle corona-situation, og glædede sig over, at kommunens plejecentre var genåbnet for besøg, og trist over at skolerne endnu ikke var åbent for alle elever.
– Vi planlægger flere testcentre med længere åbningstider, og på sigt også et vaccinationscenter, men det ligger i regionens hænder, konstaterede hun.

Stor spørgelyst

Der var stor spørgelyst til de mange emner om Stevns, og bl.a. spurgte Hans Peter Michaelsen om hvornår man kan forvente Vejdirektoratets VVM-undersøgelse om statsvejen. Inden sommerferien, lød svaret.
Tina Høve spurgte til realiseringen af naturpark Stevns, og fik svaret, at Ådalen skal gøres mere tilgængeligt med mange stier, og det krævede forhandlinger med lodsejere og myndigheder.
– Men nu er vi i gang, og arbejder på det over de næste tre år, svarede borgmesteren.
Jackie T. Hansen spurgte ind til istandsættelse af skolerne, og Anette Mortensen oplyste, at man var ved at kortlægge alle kommunens bygninger med henblik på renovering.

sky

Se også: Venstre: Vi er frihedens bannerfører
Se også: Opbakning til Ellemann-Jensen
Se også: Kommunalpolitiker vil til Region Sjælland

Skriv en kommentar