(Last Updated On: 27. december 2021)
Stevns Kommune vil nu have ophævet arealreservationerne for de to sydlige linjeføringer for statsvejen. (Kort: Vejdirektoratet)

Af Henrik Fisker

– Vi kan ikke blive ved at lægge beslag på private borgeres jord til en vej, der alligevel ikke skal gå så langt mod syd som ved Hårlev, mener afgående borgmester Anette Mortensen (V).

Stevns/Køge: Borgmestrene i Stevns og Køge kommuner har her i december været på besøg hos transportminister Benny Engelbrecht (S) for endnu engang at diskutere muligheden for at anlægge den statsvej mellem Stevns og motorvejsnettet, som partierne bag Folketingets transportforlig afsatte penge til i sommer.

– Vi havde to ærinder med besøget, og transportministeren lovede at tage begge vores ønsker med til Transportudvalget. Det er jeg meget tilfreds med, siger afgående borgmester Anette Mortensen (V), der deltog i mødet sammen med sin kollega i Køge Kommune: Marie Stærke (S).

Vi skal tidligere i gang

Det første ønske fra de to borgmestre gik på, hvornår arbejdet med statsvejen skal sættes i gang.

– Ifølge tidsplanen skal arbejdet med at lave en ny VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet, red.) indledes i 2027, og det betyder, at selve byggeprocessen tidligst begynder i 2030. Det er længe at vente, når vi står med trængselsproblemerne allerede nu, og derfor er det fint, at ministeren nu vil undersøge, om i hvert fald det administrative forarbejde kan fremrykkes. Det får vi et svar fra Vejdirektoratet på, siger Anette Mortensen.

Aflys stregerne på kortet

Det andet ønske – som ministeren lovede at tage med til Vejdirektoratet – har tydeligt Stevns som afsender. Det drejer sig om at få ophævet de arealreservationer, som Vejdirektoratet har lavet i forbindelse med de sydlige linjeføringer, der ikke ser ud til at kunne gennemføres.

– Vi vil gerne have aflyst de streger på landkortet, som blev tegnet i forbindelse med VVM-undersøgelsen, der blev afsluttet tidligere i år. Det er ikke rimeligt, at folk i området, der lægger jord til, fortsat skal leve i uvished om, hvad der skal ske. Jeg har fået utroligt mange henvendelser fra de berørte borgere, der giver udtryk for utryghed ved deres fremtid, og dem vil vi gerne hjælpe, siger borgmesteren.

De to linjeføringer, som hun og Stevns Kommune nu ønsker fjernet fra landkortet, er de såkaldte forslag A og B – henholdsvis nord og syd om Hårlev ud til Vordingborgvej ved Slimmingevejens udmunding tæt på Sydmotorvejen.– Forslag A skærer gennem Vallø Storskov, hvor der lever fredede flagermus, mens forslag B ikke har nogen politisk opbakning, fordi den ligger så langt mod syd, at den ikke for alvor flytter trafikken, siger Anette Mortensen.

Flagermus i Storskoven

I den netop overstående kommunevalgkamp i Køge Kommune har de sydlige linjeføringer spillet en vis rolle, og flere kandidater slog på, at statsvejen bør placeres så langt mod syd som muligt – dvs. ind i Stevns Kommune og i hvert fald ikke tæt på Herfølge. Den mulighed forsvinder nu endegyldigt, hvis det stevnske ønske om at få ophævet arealreservationerne for forslag A og B gennemføres.

Konkret har Køge-borgmester Marie Stærke i en artikel i DAGBLADET udtrykt undren over, hvorfor statsvejen ikke kan krydse gennem en driftsskov (forslag A), fordi den, ifølge det oplyste, vil genere truede flagermusearter.

– Vi spurgte faktisk ind til det på mødet, og vi fik et ret klart svar. Det kan ikke lade sig gøre, fordi flagermus flyver frit omkring i hele skoven og derfor risikerer at blive dræbt i trafikken, hvis vi lader vejen skære tværs gennem skoven. Så skal man alternativt fælde hele skoven, og det har nok ingen gang på Jorden, siger Anette Mortensen.

To linjeføringer tilbage

Ud over de to sydlige linjeføringer: forslag A og B står også den foreslåede placering af statsvejen fra Hårlev langs Østbanens spor og videre mod vest til Herfølge for fald, fordi den kolliderer med den såkaldte Vallø-fredning.

Tilbage bliver reelt blot to linjeføringer, som begge tager udgangspunkt nord for Strøby Egede og følger Billesborgvej mod vest.

– Vi beder om, at Vejdirektoratet nu undersøger, hvilke muligheder der reelt er for at placere statsvejen, så vi kan komme ud til motorvejen. Enten skal vejen gå nord om Herfølge, men den model ønsker et stort flertal i Køge Byråd ikke. Eller også skal den syd om Herfølge, hvor vi har bemærket, at der findes en korridor lige nord for Vallø Storskov, siger Stevns-borgmesteren.

Først mod syd og så nord

Sidstnævnte model vil i givet fald komme tæt på Tessebølle, der er en lille landsby syd for Herfølge. Og samtidig vil den betyde en noget forlænget køretur for trafikanterne, der kommer fra Strøby Egede eller sydfra, i forhold til at køre videre gennem Køge som i dag.

– Hvad er sandsynligheden for, at trafikanterne fra Strøby Egede vil starte med at køre i en stor bue syd om Herfølge, hvis de skal nordpå til København?

– Jeg tror sådan set, at Stevns gerne vil have den linjeføring, der skal til, for at få statsvejen realiseret, lyder svaret fra Anette Mortensen.

Skriv en kommentar