(Last Updated On: 2. november 2021)
Den 28/9 i år havde Stevns Ungdomsråd besøg af borgmester Anette Mortensen til et interview om ungdomsuddannelsesvejledning (UUV).
Baggrunden for mødet var de unges oplevede udfordringer med vejledningen omkring valg af uddannelse. Det drejer sig blandt andet om forskellen på antallet af UUV-timer på de enkelte skoler, for lidt fokus på individuel vejledning, samt ulige vægtning af henholdsvis de erhvervsmæssige uddannelser og de gymnasiale uddannelser.
Borgmesteren understregede tydeligt, at kommunen sætter UUV højt på dagsordenen. Dog blev det hurtigt klart, at der manglede en grundlæggende viden om emnet. På de fleste af vores spørgsmål svarede hun: ‘Det ved jeg ikke’ og bad os om viden. Bør en borgmester i en kommune, som ifølge eget udsagn prioriterer de unges uddannelse højt, ikke bare have et minimumskendskab til det her? Og vil det sige, at den nuværende politik ikke bygger på viden indenfor området?
I Ungdomsrådet bidrager vi gerne endnu en gang med yderligere viden og erfaringer og håber ikke, at vores indtryk fra interviewet repræsenterer kommunalbestyrelsens generelle engagement i ungdomsuddannelsesvejledning.
Det fulde interview kan ses i gruppen ‘Politik og debat i Stevns Kommune’ på Facebook.
Med venlig hilsen
Magnus Andersen
Peter Poulsen
Stevns Ungdomsråd

Skriv en kommentar