(Last Updated On: 21. december 2017)

Af: Borgmester Mogens Haugaard Nielsen

Med udgangen af 2017 slutter en valgperiode, en periode hvor det politiske billede desværre ikke har været kønt.

Ser man bort fra dette, er der de sidste fire år alligevel skabt en flot vækst og udvikling i Stevns Kommune, hvor linjen er lagt til, at kommunen i de kommende år kan tjene flere penge på et forbedret skattegrundlag.

Vi har nu et reelt gennembrud i muligheden for at få en statsfinansieret vej til Stevns, idet Vejdirektoratet inden sommerferien 2018 vil komme med en anbefaling til linjeføring. Et arbejde som Staten har afsat 3,5 mio. kr. til at gennemføre. Det er vigtigt, at dette ses som et regionalt projekt, der løser trængselsproblemerne i den sydlige del af Køge Kommune og den nordlige del af Stevns Kommune.

Stevns Kommune har afleveret den største fondsansøgning i kommunens historie, i håbet om at få et unikt og internationalt formidlingscenter for Stevns Klint, som via Unesco-optagelsen i 2014 er blåstemplet, som noget helt særligt og unikt på jorden.

Dette kombineret med, at Stevns Kommune har et stort uudnyttet turismepotentiale og har løftet sin markedsføring i samarbejde med tre andre kommuner, gør, at vi går en særdeles spændende fremtid i møde.

Turismen vil i fremtiden få en større og større betydning for Stevns Kommunes økonomi.

I den nordlige del af Stevns er udviklingsbølgen fra Køge godt på vej, og her skabes der nye muligheder for meget spændende udstykninger, hvor den grønne profil er i højsædet, hvilket i høj grad efterspørges af moderne børnefamilier.

Energi bliver et af fremtidens temaer. Her bør Stevns melde sig kraftigt på banen. Den grønne omstilling vil skabe mange nye arbejdspladser, og grøn energi vil blive et bosætningsparameter frem mod 2050.

De sidste 4 år har Stevns Kommune skabt særdeles gode relationer til andre kommuner via interessante kommunale samarbejder. Det er vigtigt, at denne tendens fastholdes. I særdeleshed er det vigtigt at fastholde de gode relationer til vores to nabokommuner Køge og Faxe.

Stevns Kommune er blandt landets førende på demensområdet. Denne førerposition er vi ikke kommet sovende til. Dygtige medarbejdere har skabt denne position, og derfor bør der udvises politisk opbakning til dette arbejde fremadrettet.

Stevns har et godt tilbud til familier med skolesøgende børn. Tre folkeskoler og tre friskoler. Alle gør de det fremragende. Det skal være mit ønske, at skolerne vil udnytte hinandens potentialer, så Stevns Kommune kan være kommunen, hvor børn får et særdeles stærkt udgangspunkt for en videregående uddannelse.

Jeg håber, at alle skoler tør udleve intentionen i den åbne skole, og det er mit klare indtryk, at skolerne på Stevns er særdeles udviklingsorienterede.

Tak for fire år som har været spændende og lærerige. Det glæder mig at kunne overlevere den nye Kommunalbestyrelse en sund kommune i god form.

Med ønsket om et rigtig godt nytår.

Med venlig hilsen

Borgmester
Mogens Haugaard Nielsen

 

Skriv en kommentar