(Last Updated On: 22. november 2019)

Kære medlemmer af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune

Endnu engang tillader jeg mig at kontakte jer på vegne af Borgergruppen for beskyttelse af engen og Tryggevælde Ådal mod byggeri.

Anledningen er, at kommunalbestyrelsen skal behandle vedtagelsen af Udviklingsplanen for Strøby Egede på mødet onsdag den 27. november. Planen kategoriserer Ådals Mark som et perspektivområde for byudvikling. Området skal imødekomme et behov for regnvandsbassin(er) og mindre boliger.

Da borgmester Anette Mortensen og flertalsgruppen i Plan, Miljø og Teknik tilsyneladende er faret vild i juraen i denne sag, ønsker vi at få ryddet tre misforståelser af vejen, før planen behandles:

1. Et regnvandsbassin (eventuelt omgivet af et rekreativt område) kræver blot en landzonetilladelse. Ikke et perspektivområde for byudvikling eller en efterfølgende lokalplan.

2. Grundejers byggeprojekt er i strid med kommuneplanen, og derfor har grundejer ikke ret til at få kommunen til at udarbejde en lokalplan, jf. Planloven pgr. 13, stk 3.

3. Ådals Mark ligger i Tryggevælde Ådal og området er beskyttet mod skovrejsning. Derfor kan grundejer ikke „bare plante området til med træer”.

Der er indgivet 31 høringssvar, som er kritiske overfor byudvikling af Ådals Mark, og borgmesteren har fået overrakt 1.300 underskrifter (heraf 85 procent fra borgere på Stevns) imod byggeri på arealet.

Vi håber, at I vil lytte til borgerne og tage perspektivområdet Ådals Mark ud af Udviklingsplanen.

Venlig hilsen
Julie Stenderup
På vegne af Borgergruppen for beskyttelse af engen og Tryggevælde Ådal mod byggeri

Skriv en kommentar