(Last Updated On: 30. juni 2015)

nøgle web 2Boliger til nye flygtninge er en udfordring

STEVNS: Stevns Kommune skal i 2015 modtage 71 flygtninge, der skal have et sted at bo

Udlændingestyrelsen har bestemt, at Stevns Kommune i løbet af 2015 skal være parat til at modtage 71 flygtninge, og tallet forventes at være nogenlunde det samme næste år. Det endelige antal må endda forventes at blive væsentligt større, da flygtningene skal have mulighed for at blive genforenet med deres nærmeste familiemedlemmer. Det giver Stevns Kommune en udfordring i forhold til at finde de nødvendige boliger, der egner sig til formålet, og sikre en god integration.

Kommunalbestyrelsen stemte på mødet i torsdags ja til en plan, der skal sørge for, at der er boliger nok til at imødekomme det mest akutte behov.

Beslutningen går for det første ud på, at flygtningefamilierne får samme ret som alle andre til at få tildelt en af de almene boliger, som kommunen råder over. Da det ikke vil dække behovet, blev det desuden besluttet, at salget af kommunens boliger på Nørregade, Engvangsvej og Morbærvej sættes i bero midlertidigt. De vil i stedet blive tilbudt til flygtningefamilier.

Derudover vil kommunen undersøge muligheden for at etablere midlertidige pavilloner på udstykningen ved Agerhøj i Store Heddinge.

Borgmester Mogens Haugaard Nielsen forklarer, at private udlejere meget vel kan være en del af en mere langsigtet løsning.

”Jeg vil gerne opfordre alle boligejere, der har plads tilovers, til at overveje at leje ud til flygtningefamilier og dermed måske medvirke til, at familierne falder godt til. Jeg ser meget gerne, at vi løfter opgaven sammen, og så er det jo en god mulighed for at udvide sin horisont og møde en familie fra en anden kultur”, siger borgmesteren.

Skriv en kommentar