(Last Updated On: 4. februar 2016)

Læserbreve-735x415Som det står i Statsforvaltningens afgørelse, og som har været slået fast i alle Statforvaltningens afgørelser over dine klager, har kommunens forvaltning overholdt alle forpligtelser og handlet korrekt i henhold til gældende lovgivning i denne sag. Dertil skal tilføjes, at i perioden fra at den revurderede miljøgodkendelse blev meddelt i maj og til dags dato, har kommunen ikke modtaget én eneste klage over plastvirksomheden.

Forvaltningens muligheder for at håndhæve på forurening med plast udenfor Expladans egen grund ligger i den reviderede miljøgodkendelse af 21. maj 2015. Dette er også tidligere slået fast af statsforvaltningen. Denne godkendelse, med alle de vilkår der skulle hindre plastgener, er imidlertid blevet påklaget af dig selv. Klagen ligger nu og afventer afgørelse hos Natur- og Miljøklagenævnet. Dette har efterladt kommunen uden mulighed for at håndhæve på alle de påbud, der var i godkendelsen, førend der foreligger en afgørelse.

Kommunen prøver dog alligevel, med de begrænsede håndhævelsesmuligheder der er til rådighed, at mindske generne fra virksomheden.

På nuværende tidspunkt er kommunen eksempelvis i gang med at reetablere genebæltet fra villakvarteret ind mod industriområdet, hvilket blandt andet gerne skulle afhjælpe generne med flyvende plaststumper.

Derfor må du desværre væbne dig med tålmodighed og afvente klagenævnets afgørelse, samt virkningen af kommunens tiltag med genebæltet.

Med venlig hilsen
Mogens Haugaard Nielsen (V)
Borgmester

 

Skriv en kommentar