(Last Updated On: 18. maj 2021)

Køges borgmester Marie Stærke (A) og Stevns’ borgmester Anette Mortensen (V) ved et tidligere møde. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Forlig?: Stevns’ borgmester Anette Mortensen (V) og Køges borgmester Maria Stærke (S) har mødtes før om den omdiskuterede statsvej fra Stevns til motorvejsnettet.

I sidste uge mødtes de to borgmestre igen for at drøfte et fælles høringssvar til Vejdirektoratet.

»Konstruktivt møde«

I mere end 40 år har der været debat om en statsvej fra Stevns til motorvejsnettet for at aflaste trafikken fra Stevns til Køge.

Fornyligt spillede Vejdirektoratet ud med to forslag til sydlige forbindelser, men det er hverken borgere eller politikere i kommunalbestyrelsen på Stevns tilfredse med. Ønsket er en mere nordlig forbindelse.

Denne løsning har Køge Kommune hidtil sagt nej tak til, men nu er har borgmestrene i de to kommuner sat sig sammen for at drøfte muligheden for et fælles høringssvar, som skal være Vejdirektoratet i hænde senest 11. juni i år.

– Jeg havde et godt og konstruktivt møde med Marie Stærke. I Køge er de ikke helt så langt i processen som vi er i Stevns, men mit klare indtryk var at Køge er positiv stemt over for vores høringssvar. Vi prøver at arbejde hen imod et fælles høringssvar til Vejdirektoratet, siger borgmester Anette Mortensen til Stevnsbladet.

”Forventer du, at der bliver et fælles høringssvar, der åbner op for en tredje vejløsning, og en som er bedre for Stevns end de to nuværende forslag?”

– Ja, jeg tror vi kan enes om et fælles høringsbrev, der meget ligner Stevns Kommunes høringsbrev. Det handler mest om proces i forhold til vores respektive udvalgsmøder, lyder det fra Anette Mortensen.

I det udkast til høringsbrev, som Anette Mortensen omtaler som Stevns’ udspil, står der bl.a. at: ”Udgangspunktet for Stevns Kommune har i hele forløbet været en så nordlig linjeføring som mulig
samt størst mulig effekt for vores borgere. Det vil sige den linjeføring, som flytter flest biler ud af Strøby Egede, flytter flest biler ud af flaskehalsen i Køge og som understøtter vores fulde udviklingspotentialer.”

Sydlige veje skrottet?

I udkastet fra Stevns, som skal behandles i kommunalbestyrelsen den 27. maj, foreslås, at Vejdirektoratets kommissorium udvides med minimum følgende to undersøgelseskorridorer, der læner sig op ad et alternativ mod nord.

Et af disse konkrete forslag omfatter ”En undersøgelseskorridor der udspringer fra Stevnsvejen syd for Strøby Egede, går vest over Tryggevælde Ådal, syd om Herfølge og med et nyt tilslutningsanlæg på Sydmotorvejen.”

I udkastet står endvidere, at ”Stevns Kommune vurderer, at kimen til den mest effektfulde vejføring og det stærkeste kompromis ligger i det geografiske bånd, der vertikalt strækker sig nord for Hårlev og Syd for Herfølge. Det gør vi på baggrund af delkonklusionerne fra den lange række af trafikanalyser, der er udarbejdet siden 2008, Vejdirektoratets forundersøgelse og VVM-undersøgelse og ikke mindst vores lokalkendskab og egne visioner for kommunen.”

Til Dagbladet udtaler formanden for Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V), at hvis dette høringssvar bliver vedtaget, er det reelt et nej tak til de to sydlige forslag som Vejdirektoratet har fremlagt.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Køges borgmester Marie Stærke inden redaktionens afslutning.
sky

Skriv en kommentar