(Last Updated On: 13. juli 2020)

Kjeld Frederiksen (tv) overlader ledelsen af Stevns Brands Fond til den nye formand Per B. Jensen. (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Stevns Brands Fond hedder den lokale fond, som gennem mange år har støtte større og mindre aktiviteter på hele Stevns.

Formanden har i 36 år været den aktive og engagerede Kjeld Frederiksen, som nu slipper tøjlerne, som gribes af en anden kendt stevnsbo og ildsjæl, nemlig Per Bjarne Jensen.

Et ærefuldt job

Den nye formand er kendt fra bestyrelsesarbejde i både Café Stevnen og Stevns Udsatteråd, og Per B. Jensen er ikke mindst profilen for Mænds Mødested, som den aktive iværksætter tog initiativ til i 2015.

Det kræver en mand af Per B. Jensens format at gå i Kjeld Frederiksens fodspor, som har delt historie med Lokal Forsikring G/S før midler fra denne overgik til Stevns Brands Fond i 2006.

– Jeg var den sidste direktør i det som populært blev kaldt „Brandkassen”, som startede tilbage i 1847, fortæller Kjeld Frederiksen, som angiver skærpede regler som en af årsagerne til, at 37 millioner kroner blev grundlaget for en fondsformue på godt 42 millioner kroner i dag, som udgør baggrunden for at der er et årligt afkast, som kan gavne forskellige aktiviteter på Stevns.

– Fondens midler må ikke spekuleres væk i respekt for dets stiftere, de er kun til låns, forklarer Kjeld Frederiksen, som byttede direktørtitlen ud med bestyrelsesformand, da forsikringskassen blev til en fond.

– Det har været et ærefuldt job, og jeg har nydt det, lyder det fra den afgående formand.

Fondens linje fortsætter

Fonden støtter almenvelgørende og almennyttige formål, herunder kulturelle og sociale aktiviteter i og til gavn for det geografiske område for Stevns og Faxe kommune.

Sådan står der i fundatsen, som nu skal bestyres af Per B. Jensen, der både blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og formand i slutningen af maj måned, og som nu formelt tager over.

– Han har sund fornuft, er et ordentligt menneske og en udadvendt person. Jeg er glad for at bestyrelsen valgte ham, fordi fondens ve og vel er vigtig for mig, lyder skudsmålet fra hans forgænger.

– Jeg vil fortsætte Kjelds linje. Fonden skal køre som hidtil, og vi har fokus på de mange gode projekter, som foregår på Stevns og i Faxe, siger Per B. Jensen, der ifølge legatbogen kan uddele op til 800.000 kr. om året.

Dem får formanden og bestyrelsen dog ikke del i, idet bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Foruden den nyvalgte formand, blev Jesper Askø Jensen og Anne Frederiksen valgt som nye medlemmer, og Hans Jørgen Rasmussen og Aksel Kok fik genvalg i den selvsupplerende fondsbestyrelse.

Som en af sine første handlinger har den nye formand etableret fondens første hjemmeside www.stevnsbrandsfond.dk.
sky

Skriv en kommentar