(Last Updated On: 29. august 2016)

Der er afsat 3,5 mio. kr. til en forundersøgelse af en ny aflastningsvej for Strandvejen, som er hårdt belastet af pendlertrafik fra Stevns til Sydmotorvejen

Køge og Stevns kommuner har i flere år haft planer om en omfartsvej syd om Køge. Formålet er en aflastning af Strandvejen syd for Køge samt Ringvejen gennem Køge, som begge er hårdt belastet af pendlertrafik mellem Stevns og Køge Bugt Motorvejen. Med en hverdagsdøgntrafik på hhv. over 20.000 og ca. 17.200 er der tale om meget belastede veje. Det oplyser Transport- og Bygningsministeriet i en pressemeddelelse.

– Det er ikke tilfredsstillende, at danskerne spilder deres tid i trafikken. Tiden kan bruges meget bedre end på at sidde i bilkøer på vejene. Jeg er derfor glad for, at vi i forligskredsen i dag (fredag den 26. august, red.) har givet hinanden håndslag på at imødekomme kommunernes ønske om at igangsætte en forundersøgelse af en vejforbindelse, som vil aflaste Strandvejen og Ringvejen, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt.

For at imødekomme kommunernes ønske har regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgået aftale om at udmønte 3,5 mio. kr. til en forundersøgelse af en omfartsvej syd om Køge.

En statslig forundersøgelse vil kunne afdække de trafikale, miljømæssige samt økonomiske effekter ved alternative linjeføringer. En forundersøgelse kan ligeledes omfatte forskellige tilslutninger til Sydmotorvejen, ligesom trafikale perspektiver i en eventuel videreførelse til Vestmotorvejen kan kortlægges på et mere overordnet niveau.

 

 

Skriv en kommentar