(Last Updated On: 9. august 2022)

Søg tilskud fra Bredbåndspuljen 2022. Stevns Kommune støtter arbejdet med at få bedre internet i Stevns.

(Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Stevns: Ansøgningsrunden til Bredbåndspuljen 2022 er nu åben. I år er der afsat 100 millioner kroner til puljen.

Gå sammen lokalt

De fleste steder skal man slå sig sammen i lokalområdet for at kunne søge om tilskud fra bredbåndspuljen. På Styrelsen for Dataforsyning og Infrastukturs (SDFI) hjemmeside kan man på et kort se, hvem der skal gå sammen og hvem der kan søge selv.

– I år har nogle særligt udvalgte adresser mulighed for at søge på egen hånd, uddyber Jakob Splidsboel, der er erhvervs- og udviklingskonsulent i Stevns Kommune.

I 2021 var der ét projekt med i alt 51 adresser, som fik støtte til bedre bredbånd i Stevns, oplyser kommunen.

Stevns Kommune hjælper

Alle ansøgninger vurderes ud fra et pointsystem, hvor det enkelte projekt får point ud fra en række kriterier. De projekter med flest point kommer forrest i køen til pengene fra puljen.

Det er et krav, at der i projektet indgår en egenbetaling på mindst 2.000 kr. pr. adresse.

Derudover har Stevns Kommune igen i år afsat penge, som fordeles blandt ansøgerne fra Stevns, for at øge mulighederne for at opnå tilskud fra bredbåndspuljen. Beløbet fra Stevns afhænger af, hvor mange, der søger, her i Stevns.

– Skriv til udvikling@stevns.dk, hvis du har et forslag til et bredbåndsprojekt, du ønsker hjælp til at komme i gang med. Der er frist for at søge den 19. september 2022, oplyser Jakob Splidsboel.

Man kan læse mere om Bredbåndspuljen og ansøgningsprocessen på hjemmesiden: sdfi.dk/bredbaandspulje.
rmh

Fakta om bredbåndspuljen

 • Der er afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen i 2022, heraf 20 mio. kr. til en særlig ordning for enkeltstående adresser.
 • Puljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzone og sommerhusområder.
 • Bredbåndspuljen er efterspørgselsdrevet. Man skal slå sig sammen lokalt og organisere et projekt, som kan søge om tilskud.
 • De deltagende adresser skal bidrage med en egenbetaling på mindst 2.000 kr. i gennemsnit pr. adresse.
 • Den bredbåndsudbyder, som skal stå for udrulningen i projektet, skal give mindst 4.000 kr. pr. deltagende adresse.
 • De adresser, som er omfattet af den særlige ordning for enkeltstående adresser, kan søge om tilskud uden at slå sig sammen med andre. De pågældende adresser får information via Digital Post om, hvordan de kan søge under den særlige ordning. Der gælder de samme krav om egenbetaling og medfinansiering fra bredbåndsudbyderen som i den almindelige ordning.
 • Der er mulighed for at søge tilskud til adresser med dårlig bredbåndsdækning – og hvor der ikke foreligger konkrete planer for bedre dækning inden for de kommende tre år. Dårlig bredbånds-dækning indebærer, at det ikke må være muligt at få en bredbåndsforbindelse på adressen, hvor hastighederne overstiger 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload.
 • Den infrastruktur, der etableres med tilskud fra Bredbåndspuljen 2022, skal kunne levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 300 Mbit/s download og 100 Mbit/s upload.
  P.t. er der registreret cirka 40.000 tilskudsberettigede adresser. Heraf er der cirka 2.400 adresser, der kan søge under den særlige ordning for enkeltstående adresser. Du kan se, om en adresse er tilskudsberettiget på: Bredbaandspulje.sdfi.dk.
 • Yderligere information om Bredbåndspuljen og ansøgningsprocessen kan ses på SDFI’s hjemmeside: sdfi.dk/bredbaandspulje.

Kilde: sdfi.dk/bredbaandspulje

 

 

Skriv en kommentar