(Last Updated On: 25. november 2019)

Sendt til Folketingets Transportudvalg, Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer samt Region Sjælland den 18. november 2019

Hårlev Erhvervs- og Borgerforening, Store Heddinge Borger- og Erhvervsforening, samt Rødvig Borgerforening ser med stor bekymring på udviklingen omkring Østbanens fremtid som rygrad i infrastrukturen for transport af omkring 1.000.000 borgere og pendlere årligt til og fra Stevns og Faxe Kommuner.

Det er endeligt kommet frem at lang tids underinvestering i skinnerenovering har nødvendiggjort at Østbanens betjening af borgere, studerende og pendlere til og fra Stevns og Faxe Kommuner forringes i en ikke nærmere bestemt tidsperiode.

Vi er bekendt med, og støtter de politiske tiltag fra politikere med tilknytning til Stevns og til lokalpolitikernes bestræbelser for at gøre opmærksom på de negative konsekvenser der er ved at betjeningen af befolkningen på Stevns forringes i længere tid. Når forringelserne træder i kraft den 15. december 2019, vil det være et tilbageskridt for udviklingsbestræbelserne for Stevns Kommune både hvad angår tiltrækning af yderligere erhverv og industri, men også tiltrækning af tilflyttere til området.

Borgerforeningerne i det sydlige Stevns henstiller til at der seriøst tages fat på problemstillingen omkring opgradering af skinnesystemerne på banen, som jo skal være en del af den fremtidige forbindelse til Roskilde via Køge.

Vi er pinligt bevidste om at den store investering i opgradering af skinnerne ikke umiddelbart er til rådighed hos Region Sjælland.

Vi henstiller derfor til at Transportudvalget og Udvalget for Landdistrikter sammen prioriterer denne vigtige infrastruktur i de kommende anlægsinvesteringer i vejforbindelser og infrastruktur, så genopretningen kan iværksættes så hurtigt som muligt.

Med hensyn til fremtidig grønnere drift henleder vi udvalgets opmærksomhed på etablering af elektrificerede lokalbaner med batteridrift i Slesvig Holsten og i visse dele af Danmark – link: https://ing.dk/artikel/danmark-slesvig-holsten-vil-samarbejde-at-koere-brinttog-229878, som også kunne være inspiration til en samlet genopretningsplan for Østbanen.

Med venlig hilsen

Johnny Andersen, Formand Hårlev Borger- og Erhvervsforening

Tim Warner, Formand Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening

Freddie Larsen, Formand Rødvig Borgerforening

Skriv en kommentar