(Last Updated On: 7. maj 2014)

LaeserneSkriver1af Sven Ludvigsen
Bakkehældet 4, Valløby

Debatten om vejføringen ud af Stevns kommune har nu løbet i mere end 25 år.
Omfartsvejen ved Strøby Egede blev ikke til noget, da man havde fået de nødvendige tilladelser, fordi man glemte at sætte spaden i jorden, da muligheden forelå.
Hvis det projekt nogensinde skal realiseres, er det nødvendigt, at det kædes sammen med en udfaldsvej med udgangspunkt i den nordlige del af kommunen.
Hidtil er muligheden blevet forhindret af manglende fleksibilitet hos politikerne i Køge kommune. Jeg vil kraftigt opfordre vores politikere til at kontakte det nye byråd i Køge – det kunne jo tænkes, at de er mere fremkommelige end dem, der var valgt i forrige periode.
Det forslag, man har præsenteret borgerne for i dagspressen, med udgangspunkt i Klippinge, over Tingvej og videre ud over markerne, er den dårligst tænkelige løsning. Jeg nægter at tro på, at staten vil være med til at finansiere et projekt med så tvivlsom trafikmæssig værdi, som det vil få.

Skriv en kommentar