(Last Updated On: 7. september 2021)

Arnøjevej: Ved indgangen til denne uge er et seks uger langt reparationsarbejde igangsat på vejen mellem Store Heddinge og Arnøje.

Gravemaskinen var mandag kommet godt i gang med graveriet. (Foto: Kristian Buchmann)

Det er bro nummer 37 over Ellebæk umiddelbart efter Arnøjevej 1, der efterhånden er blevet så slidt, at en fuldstændig udskiftning er nødvendig.

Hos Vej- og Materielgården i Stevns Kommune oplyses, at et rådgivende ingeniørfirma hvert femte år udfører et generelt eftersyn af de godt 60 broer og underføringer, der findes i Stevns Kommune. En underføring kan f.eks. være et rør, der fører et vandløb under vejen.

Efter hvert tilsyn udarbejdes en prioriteret liste med de opgaver, af såvel mindre som større karakterer, der skal udføres i den kommende periode. I år er syv broer og underføringer på listen over nødvendige opgaver, og et af de arbejder, der ikke kan vente, er broen, der fører trafikanterne på Arnøjevej over Ellebæk.

Broarbejdet indebærer i overordnede træk følgende opgaver, der skal udføres: Først skal det gamle broværk fjernes og en midlertidig omføring af åen skal etableres. Selvom åen i øjeblikket er ganske tør, så kan vejret hurtigt ændre sig i løbet af de kommende seks uger, og derfor vil det være nødvendigt at grave et midlertidigt forløb ved siden af det eksisterende, så eventuelt vand fra åen ikke forstyrrer arbejdet. Vandet i Ellebækken skal fremadrettet føres igennem en rørbro under vejen, og derfor etableres en rørunderføring, dernæst anlægges ny vej samt nyt autoværn. Det nye stykke vej vil følge vejens forløb og vil således have samme bredde som det øvrige vejforløb før og efter broen.

Der er afsat seks uger til arbejdet, som udføres i perioden den 6. september til den 15. oktober.

Omkørsel nødvendig

Selvom det kun er en relativt lille strækning på et par hundrede meter, hvor selve vejarbejdet udføres, er det nødvendigt at dreje fra enten ved Pilehavevej, hvis man kommer fra Store Heddinge, eller ved Grønstræde, hvis man kommer fra Arnøje. (Foto: Kristian Buchmann)

Vejarbejder vil som udgangspunkt altid være til gene for trafikanterne, og alt imens arbejdet pågår på Arnøjevej, bliver alle trafikanter – busser, biler, knallerter, cykler, fodgængere mm. – via skilte dirigeret ud på en alternativ rute. Den foreslåede omkørsel, der går via Pilehavevej, Slågårdsvej og Grønstræde og er en omvej på 5,3 kilometer, er som altid vejledende og afhænger af, hvor man kører fra og til.

Omkørselsvejene på den foreslåede strækning er smalle, og det derfor kan være en udfordring for en personbil at passere større køretøjer, som f.eks. busser og lastbiler. Vej- og Materielgården oplyser, at græsrabatterne på strækningen er blevet slået, så man bedre kan se grøfterne. Desuden har NCC været rundt for at udjævne eventuelle vejhuller – og de vil i løbet af de seks uger, vejarbejdet forventes at vare, jævnlig kigge forbi og holde øje med nye huller, der skal fyldes. Endelig er vejhastigheden i perioden reduceret til 60 kilometer i timen.
rmh

Skriv en kommentar