(Last Updated On: 20. januar 2020)

En sydlig vej fjerner ikke trafikbelastning i Strøby Egede, mener fhv. formand for bydelens borgerforening, Georg Vad-Nielsen. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Statsvej: Den tidligere og mangeårige formand for Strøby Egede Borger- og Grundejerforening, Georg Vad-Nielsen, har fulgt debatten om en mulig statsvej i årtier.

Han deltog også i mødet om vejprojektet i Hellested den 14. januar. Stevnsbladet har talt med ham.

Kørt af sporet

Udgangspunktet om aflastning af bl.a. trafikken gennem Strøby Egede, for at komme ind og ud af Stevns, er nærmest glemt, forklarer Georg Vad-Nielsen, og fortsætter:

– Der blev i sin tid lavet en aftale med to forhenværende borgmestre, og det bør transportministeren vide, så løsningsmodellen kan komme tilbage på sporet. Efter de to borgmestres møde med transportministeren i den forrige regering, godkendte folketingets trafikordfører den 16.8. 2016 bevillingen på 3,5 mill. kr. til forundersøgelsen “til aflastning af Strandvejen og Ringvejen i Køge”. Det er kørt helt af sporet med en udviklingsvej til Hårlev. Det, som sker nu, er langt fra det oprindelige oplæg, siger Georg Vad-Nielsen.

Køge styrer det hele

Han er med i en arbejdsgruppe fra Strøby og Strøby Egede Borgerforening, som ved aktindsigt i Vejdirektoratets forundersøgelse af en statsvej på Stevns, har fået bekræftet, at Køge styrede undersøgelsen og resultatet, som det udtrykkes af Georg Vad-Nielsen.

– Vi ser det tydeligere og tydeligere, at Køge fravælger alle forslag, som ville gavne Stevns. Køge dikterer, at de ikke vil have stevnsbiler på en ny vej i deres kommune, lyder det fra Georg Vad-Nielsen.

Stevnstrafikanter svigtes

Han påpeger, at Køge afventer en principbeslutning af en sydlig Stevnsvej, der som statsvej fortrinsvis ligger i Stevns Kommune, hvorefter Køge beder staten om en motorvejstilslutning mellem Køge og Herfølge, kun til gavn for egne borgere.

– Det tvinger ca. 20.000 stevnstrafikanter til fortsat at holde og forurene Køge by på Strandvejen og Ringvejen. I forundersøgelsen er Ringvejen anført med en trafikmængde på ca. 40.000 biler i 2020. Det er en kolossal belastning af byen med støj, røg og forurening. Ufatteligt at borgerne finder sig i det, lyder det fra Georg Vad-Nielsen.

Flyt penge til lokalbanen

Georg Vad-Nielsen ser det også i et større perspektiv, nemlig at kommunerne har en anstrengt økonomi, ikke mindst efter reformen i 2007. Tilflyttere er normalt gode skatteborgere, og de bosætter sig i Køge og ikke i nabokommunen Stevns, siger han.

– Hvordan gør man det? Jo, infrastrukturen til Stevns skal bare være så ringe, at de vælger Køge, siger han og fortsætter:

– I stedet for en sydlig stevnsvej skulle de få lavet en grundig trafikundersøgelse, hvor man udnytter vore to gode landeveje og lokalbanen optimalt til transport for biler, busser og tog. Det er alle disse facts vil vi forsøge at tage med til Christiansborg i håb om at få et noget mere fornuftigt projekt for både tog, busser og biler.

– Derfor mit forslag at flytte pengene fra den sydlige stevnsvej til Østbanen, så borgerne ikke står tilbage med en nedslidt og lukningstruet lokalbane, og en statsvej for ca. 3.000 biler, som bliver anket og trukket i langdrag til en gang efter 2030, slutter Georg Vad-Nielsen.
sky

Skriv en kommentar