(Last Updated On: 2. marts 2021)

Det sker ikke, siger styregruppeformand og KFUM-leder

Af Klaus Slavensky

KFUM’s afdelingsleder Carsten Refshauge og Per Vibskov foran Café Stevnen. (Arkivfoto: Henrik Fisker)

Omsorg: ”Ballade på Café Stevnen” lyder som en titel på en gammel dansk film, og det er også nærmest sandheden, for hvis formanden for det sociale værested i Store Heddinge skal beskrive ”uroen” i Algade, så handler det mere om brugernes bekymring.

Kort fortalt har flere brugere henvendt sig til Stevnsbladet med netop bekymring om de fortsat kan komme og få hjælp, støtte og omsorg på Café Stevnen, efter at lederen har sygemeldt sig.

– Det er de frivillige, som driver stedet, lyder det fra Per Vibskov Nielsen, der er formand for caféens styregruppe.

– Jeg vil ikke komme ind på personsager, men det er rigtigt, at den daglige leder for øjeblikket er sygemeldt, men Café Stevnen lukker ikke, fastslår han.

– Vi har været i denne situation før. Siden starten har driften været foretaget af frivillige, og den daglige leder har taget sig af det administrative, forklarer han.

Lederstilling skæres ned

Interne mødereferater viser dog, at der har været en konflikt mellem nogle af de frivillige, den daglige ledelse og grupper af brugere, der tilsyneladende bl.a. baserer sig på det faktum, at Café Stevnens økonomiske situation har foranlediget, at den daglige leders timetal nedsættes fra fuldtidsstilling til 20 ugentlige timer per 1. juli i år.

– Da det en personalesag, har jeg ingen kommentarer, lyder det fra afdelingsleder Carsten Brogaard Refshauge i KFUM’s Sociale Arbejde, som driver Stevnen.

– Vi arbejder på at finde en løsning, som er god for Café Stevnens indsats i fraværsperioden. Den plan vil vi have på plads inden for kort tid, siger Carsten Refshauge.

Værested mangler penge

Formanden for styregruppen oplyser, at coronaen har været en hård tid for Café Stevnen.

– Genbrugsbutikken har været droslet ned, Stevns Kommunes beskæring på 150.000 kr. af tilskuddet, som alene er øremærket til løn, hvilket vi er glade for, men det har betydet, at lederens timetal må sættes ned, forklarer Per Vibskov Nielsen.

Per Vibskov har haft et møde med både styregruppen og de frivillige tilbage i 2020, hvor han orienterede om muligheden for, at en justering af den daglige leders timetal kunne ske.

– Det er den eneste knap, som vi kan skrue på. Men trods dette, opfatter jeg en solid støtte og stabilitet blandt de frivillige, så ingen brugere skal frygte, at Stevnen vil lukke, pointerer han.

Men det gør de brugere, som Stevnsbladet har talt med, og deres bekymring går ikke kun på det, som de opfatter som konflikt mellem ledelse og enkelte frivillige, men især på om der er økonomi til en nødvendig daglig leder.

Derfor har Stevnsbladet spurgt partierne i kommunalbestyrelsen om det er muligt at finde 150.000 kr. ud af et budget på over 1 milliard, så socialt udsatte, hjemløse og andre med behov for socialfaglig omsorg fortsat har et sted at søge til.

Ø: Giv ekstra tilskud

Set fra Enhedslistens side vil det være en katastrofe, hvis Café Stevnen ikke overlever corona-nedlukningen, lyder det fra Jan Jespersen, som er næstformand i Social- og sundhedsudvalget.

– Når tilstandene igen er blevet normale og Danmark langsomt lukker op, venter der et stort arbejde med at samle op på de udsatte brugere af Café Stevnen, siger han.

– Det vil kræve ekstra arbejde og yderligere ressourcer for Café Stevnen, hvis de skal lykkedes med at få deres brugere på fode igen. Vi vil derfor frembringe et forslag til kommunalbestyrelsen, hvor vi ønsker at bevilge dem et ekstraordinært coronatilskud på 150.000,00 kr. Og så må vi jo se, om det ikke i år bliver muligt, at finde de 500.000 kr. i budget 2022, så Café Stevnen kan fortsætte deres fortræffelige arbejde i tiden efter coronaen, siger Jan Jespersen.

I 2019 underskrev Stevns Kommune og Stevnen en samarbejdsaftale. Fra venstre socialudvalgsformanden Henning Urban Dam (S) og styregruppeformand Per Vibskov. (Foto: Klaus Slavensky)

Flertal: Der er en aftale

Enhedslistens budgetforligspartnere henviser til den samarbejdsaftale, som Stevns Kommune har indgået med Café Stevnen i maj måned 2019.

»Aftalen løber frem til 31. december 2022 og er underskrevet af henholdsvis formanden for Social- og Sundhedsudvalget Henning Urban Dam Nielsen og formanden for styregruppen Per Vibskov Nielsen. I aftalen er det tydeligt beskrevet at det kommunale tilskud forventes at gå til aflønning af daglig leder. Det fremgår også tydeligt, at Café Stevnen mødes til dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget en gang årligt og til dialogmøder med Stevns kommunes forvaltning to gange årligt. Det er på møder som disse, at aktuelle problemstillinger kan drøftes, herunder f.eks. coronakrisens betydning for Café Stevnen«, lyder det i en fællesudtalelse fra borgmester Anette Mortensen, Line Krog Lay (R), Mikkel Lundemann (C), Flemming Petersen (V), og Henning Urban Dam (S).

N og O: Omprioriter

Oppositionen tilkendegiver, at den aldrig har ønsket at beskære i tilskuddet til Stevnen.

Nyt Stevns vil tilbageføre det nedsatte tilskud, og Mogens Haugaard siger:

– Cafe Stevnen løfter en opgave, som er en kerneopgave for en kommune, nemlig at understøtte borgere, der har brug for kort eller en længere varig støtte; en håndsrækning. Der er en stor uundværlig frivillig indsats i Café Stevnen, siger han og tilføjer, at Stevns Kommune bør understøtte en fuldtidsstilling til Café Stevnens leder.

– Pengene skal findes ved en omprioritering i det vedtagne budget. Café Stevnen står foran en stor opgave efter coronaen, nemlig at give rum og omsorg til borgere, der har været isoleret hjemme i rigtig lang tid, lyder det fra Nyt Stevns.

Dansk Folkeparti beklager ikke at have haft mulighed for at have indflydelse på budgettet, da det ikke har været et ønske fra flertalsgruppens side.

– Det er flertalsgruppens ansvar, at der er voldsom ubalance i de vedtagede budgetter. Et eksempel på dette er de voldsomme skattestigninger, som flertalsgruppen vedtog i forbindelse med budget 2021. Flertalsgruppen har ikke magtet den vigtige opgave det er, at planlægge og vedtage et ansvarligt budget. At Café Stevnen ikke er tilgodeset i et større omfang end den er, er ene og alene flertalsgruppens ansvar, lyder det fra Varly Jensen og Janne Halvor Jensen.

Brugernes navne er redaktionen bekendt, men af hensyn til ønske om anonymitet kaldes de blot brugere.

Skriv en kommentar