(Last Updated On: 19. februar 2020)

Lotte Hagner og Rikke Nielsen er to af de medarbejdere i Madservice, som har fået mere end et ’ok’ fra Ældresagen og Handicaprådet.
(Foto: Klaus Slavensky)

Kost: Mad er jo ikke kun mad, eller et spørgsmål om at spise sig mæt eller stille lækkersulten.

Det handler også om ernæring og at undgå fejlernæring, især for kommunens ældre medborgere.

Kvaliteten er opdateret

Derfor revideres kvalitetsstandarder for Stevns Kommunes Madservice løbende, og disse retningslinjer har netop været i høring i Ældreråd og Handicaprådet, og efterfølgende blevet godkendt i Social- og sundhedsudvalget.

Det omfatter madlevering til hjemmeboende borgere, til borgere på plejecentrene og til borgere på rehabiliteringscentret Stevnshøj.

Både Ældrerådet og Handicaprådet har fået forelagt de opdaterede kvalitetsstandarder for madlevering, og kan anbefale oplæggene.

Som formanden Ole Gjermandsen fra Handicaprådet siger det:

– Hvis man overholder de standarder der står der, er det fint for os.

Servicelovens krav

Og hvad er det så der står?

Det er ganske omfattende, men i hovedtræk drejer det sig om at Madservice forpligter sig på at levere en alsidig og ernæringsrigtig kost, produceret efter retningslinjerne i “Den Danske Institutionskost” med særlige hensyn til ældre og småtspisende, eller særligt beriget kost til borgere i rehabiliteringsforløb.

Menuerne skal desuden sammensættes i overensstemmelse med anbefalingerne fra Den Nationale Kosthåndbog, og endvidere følge Servicelovens § 83 stk. 1 og 2.

Nyt: samtykkeerklæring

Leder af Madservice, Anne-Marie Thøgersen, fremhæver, at en nyskabelse er, at der skal indhentes en samtykkeerklæring.

– Madservices personale kan så aflevere maden til private, selv om de kan være ude for at handle, idræt eller andet ærinde. Og aftalen kan afmeldes til enhver tid, fortæller hun.

– Borgere i eget hjem kan altid tilkøbe ekstra, ligesom vi også ombytter mikroovne, siger Anna-Marie Thøgersen.

Tre på sondeernæring

En anden nyskabelse er, at borgere, også beboere på plejecentrene, kan vælge vegetarkost.

– Vi skal også yde en forebyggende indsats for at undgå underernæring og fejlernæring. Og så en særlig indsats til borgere, der ordineres speciel kost i forhold til ernæringsoptimering, og som op i gear igen, forklarer Anne-Marie Thøgersen, der også berører de borgere som f.eks. skal have sondeernæring.

– Vores medarbejdere på plejecentrene klarer dette, og det bestilles efter recept fra lægen. For tiden er der tre borgere på sondeernæring.

Brugerundersøgelse på vej

Når Anne-Marie Thøgersen ser tilbage på de sidste fem år, er hendes vurdering at Madservice er blevet mere fleksibel, og i dag kan borgere f.eks. bestille madlevering til færre ugentlige dage, ligesom man kan frit kan tilvælge fra madplanen, bl.a. to af samme ret, hvis man holder specielt af det.

– Vi laver to-årige brugerundersøgelser og de danner basis for justeringer, og til sommer gennemfører vi endnu en undersøgelse, siger hun og når lige at berøre emnet økologi, som ofte er billigere end andre varer, hvorfor det ofte vælges af økonomiske årsager.

Økologiske ambitioner

Jan Jespersen (Ø) er næstformand i Social- og sundhedsudvalget, og har ofte været en kritisk røst i debatten om flere økologiske fødevarer til plejesektoren.

– Enhedslisten har økologiske ambitioner, men undersøgelserne viser, at borgerne er tilfredse, siger han, men ærgrer sig over, at der ikke laves “rigtig” mad på selve plejecentrene.

– Men maden er frisklavet, er blevet mere varieret. Det der er det afgørende, er, at den der hjælper med at anrette gør det appetitligt ved at komme det fra plasticbakken over på en tallerken. Lyder som en lille ting, men det har stor betydning, slutter han.

sky

 

Skriv en kommentar